دوست دارم تو این پست هر چی تو دلتونه بنویسید و از امام حسین ع هر چی میخواین بگید ؟!!!!!!!!!!!!!