کادر فني تيم فوتبال پرسپوليس تعطيلات بازيکنان پرسپوليس در نوروز را 4 روز اعلام کرد.

با تصميم يحيي گلمحمدي سرمربي تيم پرسپوليس تعطيلات قرمزپوشان پس از بازي مقابل مس 4 روز اعلام شد. اين تعطيلات روزهاي 29 ،30 اسفند و اول و دوم فروردين 1392 است. برخي بازيکنان درخواست کردند که با توجه به سفرشان به شهرستان گلمحمدي روزهاي بيشتري را به آنها مرخصي دهد اما با مخالفت سرمربي قرمز پوشان مواجه شدند. گل محمدي اعلام کرده با توجه به بازي حساس مقابل داماش در چارچوب جام حذفي بازيکنان بايد سر موعد مقرر در تمرينات حضور داشته باشند.