دستيار سرمربي بارسلونا معتقد است که تيمش براي صعود به دور يکچهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا به بازي بيعيب و نقصي مقابل ميلان نياز دارد.

رورا براي رويارويي امشب تيمش مقابل ميلان برنامه مشخصي دارد. وي شب گذشته در نشست خبري پيش از بازي اظهار داشت: چند روز است که روي 11 بازيکن اصلي تيم کار ميکنيم. امروز هم جلسه تمريني داشتيم و بايد ببينيم فردا چه تصميمي خواهيم گرفت. يک طرح کلي داريم اما يک يا دو نقطه هنوز باقي مانده است.

وي ادامه داد: بازي بيعيب و نقص هميشه نتيجه خوبي دارد؛ يا صعود ميکنيم يا نتيجه خوبي به دست ميآوريم. مسئله مهم اين است که تعادلي ميان احساسات، نيرو و اشتياقمان به پيروزي برقرار کنيم و شتابزده نباشيم. بايد ميانه ميدان را در دست بگيريم. 90 دقيقه زمان داريم و ممکن است براي زدن 2 گل به زمان زيادي نياز داشته باشيم يا اينکه خيلي زود به آن برسيم. بايد خونسرد باشيم و کنترل خودمان را از دست ندهيم.

دستيار سرمربي بارسلونا در پاسخ به اينکه آيا شباهتي ميان بازي امشب مقابل ميلان و بازيهاي قبلي اين تيم در مرحله حذفي ليگ قهرمانان ميان اينتر و چلسي وجود دارد يا خير، گفت: بازيهاي زيادي را تجربه کردهايم که ساختار فوتبالي آن همين بود اما هر تيمي براي خودش منحصر به فرد است و نميتوانيد يک بازي را با مسابقات ديگر مقايسه کنيد. با تيمهاي زيادي ديدار داشتهايم اما بايد تمرکزمان را حفظ کنيم. مهمترين مرجع ما بازي اولي است که مقابل اين تيم داشتيم.

جوردي رورا خاطرنشان کرد: نقشي را بر عهده گرفتم که به دليل شرايطي که همه ميدانند، نميخواستم اما هرگز احساس نکردم که رفتار بدي با من شده است. احساس من اين است که بخش زيادي از مردم، اکثريت عمده کاري را که ما انجام ميدهيم، ميفهمند و از ما حمايت ميکنند.