مديرعامل باشگاه نفت تهران گفت: در هفته سيام ليگ با استقلال يا در ورزشگاه تختي تهران يا در ورزشگاه يادگار امام قم بازي ميکنيم.

منصور قنبرزاده در گفتوگو با خبرنگار فارس، در مورد ديدار با استقلال در هفته سيام ليگ اظهار داشت: ما با سازمان ليگ و شخص آقاي تاج در مورد محل برگزاري اين ديدار صحبت کرديم و ايشان به ما قول داد که با پيگيري از طريق معاون سياسي امنيتي تهران شرايط برگزاري در ورزشگاه تختي را فراهم کند اما اکنون نامهاي که از سازمان ليگ براي باشگاه نفت ارسال شده است، محل بازي را ورزشگاه آزادي اعلام کرده است.

وي ادامه داد: ورزشگاه تختي گنجايش 25هزار تماشاگر را دارد و ميتواند ميزبان اين بازي باشد اما اگر به هر دليلي با برگزاري بازي استقلال و نفت تهران در ورزشگاه تختي مخالفت شود طبق قرارداد ارائه شده به AFC و همچنين تأييد خود سازمان ليگ ورزشگاه يادگار امام قم ورزشگاه دوم باشگاه نفت است بنابراين ما يا در ورزشگاه تختي تهران يا در ورزشگاه يادگار امام قم با استقلال بازي ميکنيم. اين خواسته ما کاملاً منطقي و به حق است.

قنبرزاده در مورد اينکه اگر بازي در ورزشگاه آزادي باشد نفت بازي ميکند يا نه گفت: ما تهديد نميکنيم بلکه اگر به هر دليلي مجبور به بازي در ورزشگاه آزادي تهران شويم مقابل استقلال بازي خواهيم کرد اما پس از آن از طريق سازمان ليگ و سپس وزارت ورزش و در نهايت AFC پيگير حق و حقوق خود خواهيم بود زيرا قراردادهايي که باشگاهها با AFC امضاء کردهاند و به تأييد سازمان ليگ هم رسيده يا صوري است يا قانوني، اگر صوري است که عذر بدتر از گناه است و اگر قانوني است بايد به آن احترام گذاشته شود.

وي افزود: ما در صورتيکه مجبور به بازي در ورزشگاه آزادي شويم اين مسئله را از طريق AFC پيگيري ميکنيم زيرا اصل اين است که برگزارکنندگان مسابقه اصل بيطرفي را رعايت کنند.