توپچيهاي لندن براي رسيدن به جمع هشت تيم پاياني ليگ قهرمانان اروپا بايد بايرنمونيخ را در آليانسآرهنا با سه گل اختلاف از پيشرو بردارند. آرسن ونگر با شناختي که از روحيه بازيکنانش داشت، انجام اين کار را در مونيخ "ناشدني" عنوان کرد.

قرعهکشي دور يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا سه روز ديگر در نيون سوئيس برگزار ميشود و درست از اين مرحله ديگر هيچ اما و اگر و شرط و شروطي در کار نيست. تنها اين که تيمي که نخست از گلدان درآيد، ميزبان بازي رفت خواهد بود. آرسنال و مالاگا براي حضور در اين گلدان اروپايي بايد بايرن و پورتو را از پيشرو بردارند.

به گزارش ايسنا ، چهارشنبهشب با برگزاري دو مسابقه پرونده دور يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا بسته خواهد شد. بايرنمونيخ و مالاگا به ترتيب پذيراي آرسنال و پورتو خواهند بود. باوارياييها در بازي رفت در لندن با نتيجه 3 بر يک ميزبان انگليسي خود را از پاي درآوردند. مالاگا هم بايد شکست يک بر صفر بازي رفت را جبران کند. هر اندازه که کار براي مالاگا آسان و شدني به نظر ميرسد، به همان اندازه براي شاگردان آرسن ونگر سخت و دشوار است.بايرنمونيخ - آرسنال

نتيجه بازي رفت در ورزشگاه امارات به خودي خود گوياي همه چيز است. بايرن براي چهارمين بار در پنج سال گذشته ميتواند خود را در يکچهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا ببيند آرسنال هم بايد بيش از هر چيز سومين حذف پياپي خود را در اين مرحله از ليگ قهرمانان اروپا احتمال دهد. آمار و ارقام بخت بايرن را بيش از مهمانش نشان ميدهد. مونيخيها در بازيهاي خانگي خود برابر حريفي از جزيره 10 پيروزي، 5 تساوي و تنها يک شکست را در کارنامه به ثبت رساندهاند. آرسنال هم در مقابل بوندسليگاييها 5 شکست، 4 تساوي و تنها 3 برد داشته است. بازي در آليانسآرهنا يک غايب بزرگ خواهد داشت: فرانک ريبري آسيبديده.

مالاگا - پورتو

مالاگا در بازي رفت برابر پورتو نخستين شکست خود را در ليگ قهرمانان اروپا تجربه کرد. پرتغاليها در بازي رفت 90 دقيقه تمام روي دروازه شاگردان مانوئل پيگريني فشار آوردند و به حريف هيچ فرصتي براي ارائه فوتبالش ندادند؛ چنانکه ايسکو، مهاجم جوان اسپانياييها در پايان بازي رفت گفته بود: "ما را خفه کرده بودند." با اين همه آندولسيها تاکنون در خانه به هيچ تيمي نباختهاند و حتي بزرگاني چون ميلان و زنيتسنپترزبورگ راشکست دادهاند.

آمار: صفر

از سال 1970 تاکنون هيچ تيمي نتوانسته شکست 3 بر يک خانگي در بازي رفت را جبران کرده و روانه دور بعد شود. آيا آرسنال ميتواند اين آمار 43 ساله را تغيير دهد؟