پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی NDR آلمان به ستایش از عملکرد خوب دانیل داوری در فصل جاری بوندسلیگای دو پرداخت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اینتراخت براونشوایگ در هفته بیستوپنجم بوندسلیگای دو برابر کایزرسلاترن با تساوی یک بر یک متوقف شد ولی با 52 امتیاز در مکان دوم جدول بوندسلیگای 2 ایستاده و از بخت بالایی برای راهیابی به بوندسلیگای یک برخوردار است.

پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی NDR آلمان در گزارشی کوتاه به عملکرد خوب دروازهبان ایرانی براونشوایگ اشاره کرد و نوشت: "دانیل داوری، دروازهبان براونشوایگ در 24 مسابقه این تیم تنها 20 بار توپ را از درون دروازهاش بیرون کشیده است. این عملکرد بسیار خوبی برای یک دروازهبان به شمار میآید. این سنگربان 25 ساله عملکرد خوبش را مدیون خط دفاعی بسیار خوب تیمش نیز هست. نقطه قوت داوری حضور خوبش روی خط دروازه است. با این حال او باید روی تسلطش در محوطه جریمه بیشتر کار کند."