سپاهان و ذوبآهن، دو تيم اصفهاني موفق شدهاند فينال اين رقابتها را تجربه کنند، البته در قامت يک بازندهي مغموم!

سايت گل-فرهاد مجيدي فردا برابر تيمي قرار خواهد گرفت که روزگاري يکي از افتخارات ناياب در فوتبال ايران را با اين تيم کسب کرد و بر قلهي آسيا ايستاد تا تنها لژيونري باشد که با يک تيم آسيائي موفق به فتح ليگ قهرمانان آسيا شده است.

تيم العين امارات در اولين دوره از رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا که پس از جام باشگاههاي آسيا در قالبي جديد برگزار ميشد، با هدايت برونو متسوي فرانسوي موفق شد، در فصل 03-2002 اولين فاتح اين رقابتها لقب گيرد. در آن زمان شمارهي هفت محبوب آبيهاي پايتخت بصورت قرضي از الوصل امارات راهي العين شده بود و تا اين تيم اماراتي براي نخستين بار طعم فيناليست شدن در کل رقابتهاي آسيائي را بچشد، آنهم با تک گل ارزشمند فرهاد مجيدي در نيمهنهائي اين رقابتها. مجيدي در آن رقابتها فقط در 4 بازي پيراهن العين را بر تن کرد و گل دقيقهي 83 اين بازيکن در نيمهنهائي تنها گل او در دوران حضورش در العين بود، البته در اولين دورهي حضورش در العين !

نکتهي جالب آن است که در آن دوره نيز العين و استقلال در مرحلهي گروهي هم گروه بودند و دو تيم در خانه تيم مغلوب ميدان بودند. با اين وجود استقلال به توجه به ديگر نتايج ضعيف خود در ردهي سوم اين گروه قرار گرفت و از صعود به مرحلهي حذفي ناکام ماند.

با وجود قهرماني استقلال در مسابقات باشگاهي آسيا و جام باشگاههاي آسيا و همچنين قهرماني پاس در جام باشگاههاي آسيا، هيچکدام از باشگاههاي ايراني موفق به کسب عنوان قهرماني در جديدترين ورژن اين مسابقات يعني ليگ قهرمانان آسيا نشدهاند و فقط سپاهان و ذوبآهن، دو تيم اصفهاني موفق شدهاند فينال اين رقابتها را تجربه کنند، البته در قامت يک بازندهي مغموم ! با اين شرايط بايد فرهاد مجيدي را پرافتخارترين بازيکن ايراني تاريخ اين رقابتها دانست.

نکتهي جالب در مورد فرهاد مجيدي آن است که او جز استقلال تهران با پيراهن العين امارات و الغرافهي قطر در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا شرکت داشته است و با انجام فقط 8 بازي يک گل را در کارنامه دارد، آنهم با عنوان يک بازيکن قرضي. فراموش نکنيم که او با تيم الغرافه حضوري ناموفق را در ليگ قهرمانان آسيا تجربه کرد و با قرارگيري در ردهي سوم پس از پرسپوليس در گروه D از رسيدن به مرحلهي حذفي بازماندند.

فرهاد مجيدي در مجموع با پيراهن سه تيم استقلال تهران، العين امارات و الغرافهي قطر يازده گل در مجموع 27 ديدار به ثمر رسانده است و از اين حيث نيز به عنوان يک ايراني يک رکوردار در ليگ قهرمانان محسوب ميشود.