مسئولان باشگاه پرسپوليس در استعلامي از سازمان ليگ متوجه شدند که محمد نوري براي بازي با داماش مشکلي ندارد.

اولين سالگرد فوت پدر محمد رويانيان مديرعامل باشگاه پرسپوليس روز پنجشنبه در مسجد امام حسين (ع) قم از ساعت 11 الي 13 برگزار خواهد شد. در اين مراسم بازيکنان پرسپوليس مسئولان حضور پيدا خواهند کرد.

به گزارش فارس، افراسياب رويانيان سال گذشته درگذشت.

خبري ديگر از پرسپوليس اينکه مسئولان اين باشگاه با درخواست کادر فني استعلامي را براي آخرين وضعيت محمد نوري و بازيکنان خود در آستانه بازي حساس مقابل مس کرمان و بازي با داماش در خصوص کارتهاي دريافتي از سازمان ليگ گرفتند.

پرسپوليسيها متوجه شدند که محمد نوري در بازي مقابل ذوبآهن کارت دريافت نکرده و به همين دليل براي بازي با داماش مشکلي ندارد. همچنين استعلام در خصوص ساير بازيکنان نيز گرفته شده است.