مرجع خبري رئال مادريد : کریستیانو مجبور شد که در نیمه دوم بازی در بالایدوس قرص گلوکز زیر زبانش بگذارد چرا که قند خونش پایین آمده بود . طبیعتا او با این که بیشتر به سوپرمن ها شبیه است اما باز هم انسان است و ممکن است که بدش گاهی کم بیاورد .
در دقایق پایانی بازی بود که بازیکن پرتغالی حس ضعف پیدا کرد . او به سمت نیمکت رفت تا قرص گلوکز بگیرد چرا که قند خونش پائین آمده بود . بدین ترتیب توانست که به دویدن در زمین ادامه دهد .
کریستیانو رونالدو علیرغم سرماخوردگی مقابل سلتا بازی کرد . دو روز پس از بازی در اولدترافورد ، به مداوای خودش در خانه پرداخته بود . پنجشنبه هم تمرین نکرده بود اما با تمام قوا به ویگو سفر کرد و برای تیمش با تعصب بالایش دو گل زد اما بدنش به طور کامل جواب نداد .
آنتی بیوتیک هایی که برای تبش بعد از سرماخوردگی مصرف کرده بود ، باعث شده بود که قند خونش پائین بیاید . کریستیانو با وجود سرماخوردگی تصمیم گرفت که بازی کند و توجهی به شرایط خودش نداشت .
کریستیانو پس از دوندگی بسیار بالاخره از نظر بدنی تخلیه شد هر چند که به راه رفتن ادامه می داد . او احساس ضعف می کرد و به نظر می رسید که قند خونش افت کرده است . اما او با تعصب به کارش ادامه دهد .
او در حالی که پزشکان می گفتند که در 60 درصد آمادگی بدنی قرار دارد ، 90 دقیقه بازی کرد و گل هم زد . او در رختکن پس از بازی هم کربوهیدرات و پیتزاهای مخصوصی که به بازیکنان می دهند را سرو کرد تا احساس ضعف نکند .