ستاره پرتغالي رئال مادريد معتقد است که تيمش هنوز راه زيادي براي کسب دهمين افتخار در ليگ قهرمانان پيش رو دارد.

کريستيانو رونالدو اظهار داشت: اينکه بگوييم ميخواهيم براي دهمين بار فاتح ليگ قهرمانان اروپا شويم، بسيار سخت است؛ هنوز راه زيادي باقي مانده است. ما واقعا پس از شکست بارسا و يونايتد اعتماد به نفس و انگيزه گرفتيم اما بايد واقعبين باشيم. بازيهاي مشکلي در پيش داريم.

رونالدو همچنين يادآور شد: با اعتماد به نفس بيشتري که داريم، اين سال ميتواند بهتر از سال گذشته باشد. همه چيز براي من خوب پيش ميرود اما چيزي که بيشتر از همه مي خواهم اين است که به تيمم کمک کنم.