بانکیا: گلف باز اهل ایلینوی بعد از زدن ضربه به توپ ناپدید شد.
به گزارش بانکداری ایران (بانکیا) از خبرآنلاین، مارک میهال 43 ساله در زمین گلف انبریار همراه با دوستانش گلف بازی می کرد که حادثه عجیبی برایش رخ داد.
بعد از زدن ضربه همسرش لوری وی را نیافت و همراه با دوستشان به محلی که مارک ضربه را زده بود رفتند.


در همین حین صدای کمک را نیز شنیدند.آنها ناگهان حفره ای را که در تصویری می بینید را مشاهده کردند.
ظاهرا زمین دهان باز کرده و مارک را با خود برده بود.
چاهی که دهان باز کرده بود 5 متر عمق داشت. با آوردن نردبان و تجهیزات ضروری مارک از چاه بیرون کشیده شد و از این حادثه جان سالم بدر برد.
چند وقت پیش در حادثه مشابهی در فلوریدا گلف باز جان خود را از دست داد.