عضو هيئت مديره استقلال پس از برتري اين تيم مقابل العين امارات گفت: بازيکنان و کادر فني با اين پيروزي عيدي خوبي به مردم دادند.


اميدوار رضايي پس از پيروزي 2 بر يک استقلال برابر العين امارات در گفتوگو با خبرنگار ورزشي فارس گفت: بازي خوبي بود و عيدي خوبي از سوي کادر فني و بازيکنان استقلال به طرفداران و مردم ايران هديه شد.

وي افزود: امسال مسائل و مشکلات مالي بيشتري داشتيم اما هيئت مديره و مديرعامل تلاش ميکنند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

عضو هيئت مديره استقلال ادامه داد: با توجه به پتانسيلي که استقلال دارد، ميتواند در ليگ قهرمانان آسيا به قهرماني برسد. همه اعضاي هيئت مديره از جمله فتحاللهزاده با قدرت به کار خودشان ادامه خواهند داد.

رضايي در پايان گفت: اين همدلي و هماهنگي و بيحاشيه بودن استقلال است که توانسته به اين تيم در راه کسب عنوان قهرماني ليگ کمک کند.