کاسیاس ممکن است که ده فروردین بازی کند ، یعنی دو ماه و پنج روز پس از مصدومیتش در مستایا . در پانزده روز آتی ، دروازه بان مستولزی ریکاوری خود را تکمیل خواهد کرد و در خدمت مورینیو خواهد بود . پس از آن مربی پرتغالی می تواند تصمیم بگیرد که او را برای بازی با ساراگوسا در لارومالدا در ترکیب قرار دهد یا نه .مرجع خبري رئال مادريد : کاسیاس ممکن است که ده فروردین بازی کند ، یعنی دو ماه و پنج روز پس از مصدومیتش در مستایا . در پانزده روز آتی ، دروازه بان مستولزی ریکاوری خود را تکمیل خواهد کرد و در خدمت مورینیو خواهد بود . پس از آن مربی پرتغالی می تواند تصمیم بگیرد که او را برای بازی با ساراگوسا در لارومالدا در ترکیب قرار دهد یا نه .
ایکر دیروز در صفحه فیس بوکش کلیپی 10 ثانیه ای از اولین توپگیری هایش 47 روز پس از عمل دست چپش منتشر کرد . او سپس پیغامی برای بیش از 10 میلیون هوادارش در فیس بوک گذشت :" از همه پیغام های حمایت شما در طول این هفته ها ممنونم ... بالاخره به پایان تونل رسیدم ..." و سپس کلیپی 30 ثانیه ای منتشر کرد که نشان می داد که دست چپش در تمرینات واکنش درستی داشته است . این مرحله ماقبل آخرش برای بازگشت به میادین بود . او هر روز دو ساعت تمرین اختصاصی با لورو انجام می دهد . کاپیتان رئال مادرید از واکنش دستش رضایت دارد . دردی حس نمی کند و دستش در تمرینات به خوبی جواب می دهد .

ایکر از یک هفته دیگر می تواند بدون مشکل با گروه تمرین کند و در بازیهای دستگرمی حاضر شود . اما این مورینیوست که تصمیم می گیرد که او را در لیست قرار دهد یا نه و به دروازه بانی که کاملا ریکاوری کرده فرصت دهد یا نه .

کاسیاس تقریبا یک ماه زودتر از حد موعد به میادین برگشته است . او 25 ژانویه توسط دکتر میگل دل سرو ، جراح ارتوپد به زیر تیغ سپرده شد . دکتر گفته بود که 12 هفته باید از میادین دور باشد و حالا ایکر به پاس تعصب و سختکوشی ، زودتر به میادین برگشته است تا در مرحله کلیدی فصل ، در خدمت تیم باشد