کارلوس کيروش پس از به پايان رسيدن مرخصي و ماموريتش به اروپا به تهران بازگشت.

سرمربي تيم ملي فوتبال ايران که پس از بازي ايران برابر لبنان براي مرخصي و بررسي وضعيت بازيکنان ايراني حاضر در اروپا به قاره سبز سفر کرده بود، چهارشنبه شب به ايران بازگشت تا با دعوت از بازيکنان، اردوي تيم ملي را تشکيل دهد.

به گزارش ايسنا،قرار است کيروش با همفکري با دستيارانش که در ايران حضور داشتهاند، فهرست تازه تيم ملي را اعلام کند تا بازيکنان تيم ملي از 28 اسفند اردويي شش روزه را در دوبي برپا کنند.

تيم ملي ايران ساعت 11 صبح 28 اسفند به دوبي ميرود و قرار است همزمان با اردوي امارات ديداري دوستانه هم برگزار کند. به گفته مهدي محمد نبي سرپرست تيم ملي، مردان کيروش احتمالا در دوبي با تيم اميد امارات بازي خواهند کرد. البته بازيکنان مليپوشي که دوشنبه اين هفته درگير ليگ باشند با يک روز تاخير به امارات پرواز ميکنند.

پس از به پايان رسيدن اين اردو، اعضاي تيم ملي براي رويارويي با تيم ملي کويت، چهارم فروردين راهي کويت خواهند شد. اين ديدار دومين گام ايران در رقابتهاي انتخابي جام ملتهاي آسيا خواهد بود.