يحيي گلمحمدي ميگويد پرسپوليس حق ندارد نسبت به احساسات هواداران ميليوني خود بياهميت باشد و بايد در ليگ جايگاه خوبي به دست بياورد.

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس در نشست خبري پيش از بازي با مس کرمان با تبريک سال نو و آرزوي سالي خوب براي همه مردم ايران اظهار کرد: فردا بازي حساسي داريم چرا که با مس وضعيت مشابهي در جدول داريم و گرفتن سه امتياز اين بازي براي ما خيلي مهم است. مثل بازيهاي گذشته هدفمان پيروزي است و ميتوانيم خودمان را به تيمهاي بالاي جدول نزديک کنيم.

وي درباره اظهار نظر بوناچيچ مبني بر اينکه پنجمي يا ششمي براي مس فرقي ندارد، گفت: براي پرسپوليس اين طور نيست. ما با هواداران 35 ميليوني طرف هستيم که دوست دارند تيمشان هميشه بازي خوبي ارائه دهد. حق نداريم نسبت به احساسات و عواطف آنها بياهميت باشيم و هميشه براي انجام يک بازي خوب و تماشاگرپسند آماده هستيم.

گلمحمدي درباره انگيزه کمتر بازيکنان پرسپوليس در ليگ نسبت به جام حذفي گفت: شايد ناخواسته انگيزههاي متفاوتي در ليگ برتر و جام حذفي داشته باشيم و من نميتوانم اين موضوع را کتمان کنم. تا جايي که بتوانيم با بازيکنان صحبت ميکنيم. در بازي قبل هم در 7 دقيقه سه موقعيت مسلم گل داشتيم. اين نشان ميدهد که با انگيزه بالايي بازي کردهايم و فقط به اتفاقات بازي باختيم. ما در همه بازيها دوست داريم سه امتياز را کسب کنيم تا جايگاه خوبي به دست بياوريم. نبايد نسبت به ليگ بيتفاوت باشيم. همه بازيکنان هم درک کردهاند که چقدر وضعيت ما مهم است.

سرمربي پرسپوليس با اشاره به اينکه تنها علي کريمي غايب پرسپوليس در بازي فرداست درباره بحثهايي که اين روزها مبني بر ليست مازاد سرخپوشان مطرح ميشود گفت: در مقطعي که رويانيان اين صحبت را کرد بيشتر هدفش اين بود که بگويد سرمربي تيم، همه کاره است و بايد تصميم بگيرد. من ديروز هم مصاحبه کردم و گفتم که اين ليست واقعا وجود ندارد. حتي درباره اين موضوع با دستيارانم هم به صورت شفاهي صحبت نکردهام.

وي ادامه داد: همين بازيکنان بودند که 14 هفته نباخته بودند و عملکرد خوبي داشتند. دليلي ندارد که من با اين ليست تيمم را خراب کنم. روز گذشته هم با بازيکنان صحبت کردم و به آنها گفتم که اصلا چنين ليستي وجود ندارد. همه آنها براي ما ارزشمند هستند. بايد يک مربي غير حرفهاي و نادان باشم که در اين مقطع حساس ليست مازاد را اعلام کنم و در رسانهها هم مشخص شود.

خبرنگاري از گلمحمدي درباره پيشنهاد عابديني براي برگزاري ديدار نيمه نهايي جام حذفي در ورزشگاه آزادي در قبال دريافت 150 ميليون تومان گفت: اين بازي چه در آزادي باشد و چه در گيلان براي ما فرقي نميکند. آنقدر انگيزه داريم که بتوانيم به فينال صعود کنيم. با اين حال بقيه توافقات به دو باشگاه برميگردد. در آزادي بازي کردن جلوي تماشاگرانمان براي ما بهتر است اما اگر قرار باشد اين بحث فقط مطرح شود و عملي نشود که تمرکز ما را به هم بريزند خوب نيست.

وي افزود: اين بازي هرچه باشد براي برد به ميدان ميرويم و مکان آن براي ما فرقي نميکند. ما بهترين بازيهايمان را در نيم فصل دوم بيرون از خانه انجام دادهايم و در اين بازيها گل هم نخوردهايم. اين نشان ميدهد که بازيکنان ما با نظم و انضباطي بيشتري بازي ميکنند. همين اتفاق ميتواند در رشت هم بيفتد و ما با شکست داماش به فينال برسيم.