با انتشار فهرستي 23 نفره، کلوزه، هوملس، باداشتوبر و کيسلينگ فرصت حضور در دو ديدار رفت و برگشت با قزاقستان را براي تيم ملي فوتبال آلمان را از دست دادند.

به گزارش فارس، روز پنجشنبه (امروز) يواخيم لو، سرمربي 52 ساله ژرمنها براي 2 ديدار مرحله مقدماتي جام جهاني برزيل بازيکنان مورد نظر خود را اعلام کرد که به همين خاطر کلوزه (لاتزيو ايتاليا)، هوملس (بورسيادورتموند) و باداشتوبر(بايرن مونيخ) به علت مصدوميت امکان همراهي نيافتند. همچنين کيسلينگ (بايرلورکوزن) نيز نتوانست در اين گزينش مورد توجه مسئول فني آلمان واقع شود.

در مقابل شواين اشتايگر، گوتسه ، رويس و اشملسر که در انتخاب قبلي از تيم ملي دور ماندند، به جمع مليپوشان بازگشتند.

تيم تحت امر «لو» در تاريخ 22 مارس (2 فروردين 1392 ) در شهر آستانه و در تاريخ 26 مارس (6 فروردين 1392 ) در نورنبرگ با قزاقها که اکنون در رده 142 رنکينگ فيفا قراردارند، روبهرو ميشوند.

فهرست بازيکنان دعوت شده به اين شرح است:

*دروازهبان:

مانوئل نوير (بايرن مونيخ)، رنه آدلر (هامبورگ)، رون روبرت سيلر (هانوفر)

*خط دفاع:

جروم بواتنگ (بايرن مونيخ)، فليپ لام (بايرن مونيخ)،بنديکت هوودس (شالکه)، پر مرتهساکر (آرسنال انگليس)، مارسل اشملسر (بورسيادورتموند)، هايکو وسترمان (هامبورگ)

*خط مياني:

لارس بندر (بايرلورکوزن)، يوليان دراکسلر (شالکه)، اسوون بندر (بورسيادورتموند)، ماريو گوتسه (بورسيادورتموند)، ايلکاي گوندوگان (بورسيادورتموند)، مارکو رويس (بورسيادورتموند)، سامي خديرا (رئال مادريد اسپانيا)، مسعود اوزيل (رئال مادريد اسپانيا)، توني کروس (بايرن مونيخ)، توماس مولر (بايرنمونيخ)، باستين شواين اشتايگر(بايرن مونيخ)، لوکاس پودولوسکي (آرسنال انگليس)، آندره شورله (بايرلورکوزن)

*خط حمله:

ماريو گومس (بايرن مونيخ)