تمرين امروز پرسپوليس در شرايطي در حال برگزاري است که محسن بنگر، هادي نوروزي و گلمحمدي غايب هستند.

تمرين تيم پرسپوليس پس از تساوي مقابل مس کرمان از ساعت 11:30 امروز در ورزشگاه درفشيفر در شرايطي آغاز شده که يحيي گلمحمدي، هادي نوروزي و محسن بنگر و مهراداد پولادي غايب هستند.

به گزارش فارس،بنگر و نوروزي با توجه به اعتراضهايي مبني بر نيمکتنشيني، به کميته انضباطي باشگاه پرسپوليس دعوت شدند و گفته مي شود که يحيي گلمحمدي نيز از پرسپوليس به دليل برخي از انتقادات و ناراحتي از بازيکنان قهر کرده است. البته در تمرين امروز پولادي نيز به دليل مصدوميت جزئي غايب است.