تمرين امروز پرسپوليس در شرايطي برگزار شد که تعداد زيادي از بازيکنان، مليپوشان، بازيکنان خارجي و گلمحمدي غايب بودند.

به گزارش فارس، تمرين پرسپوليس پس از تساوي با مس کرمان از ساعت 11:30 امروز در ورزشگاه درفشيفر برگزار شد. در اين تمرين که تعداد زيادي غايب داشت بيشتر بازيکنان در خصوص بياحترامي هادي نوروزي به کادر فني پرسپوليس و اتفاقات روز پنجشنبه پرداخته و در مورد آن بحث ميکردند.

* در تمرين امروز از بازيکنان اصلي فقط انصاريفرد، حسيني، رضايي و نقي زاده حضور داشتند و ساير بازيکنان در تمرين نبودند.

* ولادتکو و پروويچ در تمرين امروز غايب بودند. اين دو بازيکن قرار است سفري به کشور خود داشته باشند البته نيلسون هم شب گذشته عازم دبي شده است.

*مهدويکيا با وجود خداحافظي از فوتبال، در تمرين امروز حضور داشت و همراه با ساير بازيکنان به تمرين پرداخت پرداخت.

* گلمحمدي و بزيک از مربيان پرسپوليس غايبان بزرگ تمرين امروز بودند که گفته ميشود گلمحمدي بابت برخورد ناپسند بازيکنان و برخي از اعتراضها و انتقاد از پرسپوليس قهر کرده است.

* نوروزي و بنگر نيز به دليل حضور در کميته انضباطي در تمرين امروز غايب بودند.

* بنا به تصميم کادرفني سرخپوشان، ملي پوشان اين تيم با درخواست کيروش قرار است از امروز تا زمان تشکيل اردوي تيم ملي استراحت کنند.

* علي کريمي در تمرين امروز دويدن روي چمن را شروع کرد.