ليونل مسي ميگويد، هميشه منتقد اول بازيهاي خودش است و اين که تيم ملي آرژانتين شبيه رئالمادريد بازي ميکند.

ليونل مسي پس از افتي چند هفتهاي توانست در بازي برابر ميلان به کمک بارسلونا بياييد تا آبي-اناريها بتوانند با برتري برابر ميلان به جمع هشت تيم برتر ليگ قهرمانان اروپا صعود کنند. ليونل مسي افت بارسلونا را به دليل نبود تيتو ويلانووا ميداند که براي درمان در نيويورک به سر ميبرد. مسي گفت: "غيبت ويلانووا در بارسلونا محسوس بوده است. به جوردي رورا احترام ميگذاريم، زيرا در حال حاضر مربي ماست و به ما کمک ميکند، اما مربي ما ويلانووا است."

مسي در گفتوگو با تلويزيون آرژانتين درباره شرايط متزلزل بارسلونا در هفتههاي گذشته گفت: "گوآرديولا به ما گفته بود که پيروزي در همه بازيها سخت است و مردم را خسته ميکند. آنها دوست دارند، تيم شکست هم بخورد. دلايل زيادي وجود دارد که ممکن است مردم دوست نداشته باشند، بارسلونا هميشه پيروز باشد. ميدانم که بسياري منتظرند تا بارسلونا شکست بخورد ولي من به اين موضوع فکر نميکنم و براي آنها اهميتي قائل نيستم."

مسي درباره شرايط تيم ملي آرژانتين و انتظارهاي بالا از او گفت: "در تيم ملي آرژانتين تنها نيستم. خبرنگاران انتظار دارند در تمام بازيها تيمم را به پيروزي برسانم، در حالي که اين شرايط در هيچ تيمي وجود ندارد. ميدانم که در شرايط خوبي قرار ندارم، اما دوست ندارم کسي از من انتقاد کند. دوست دارم هميشه در بارسلونا و تيم ملي آرژانتين عملکرد خوبي داشته باشم."

ليونل مسي درباره قهرماني با آرژانتين در جام جهاني 2014 گفت: "شرايط خوبي داريم. از زماني که "سابيا" به عنوان سرمربي تيم انتخاب شده است، توانسته تيم را جمعوجور کند. ما براي قهرماني در جامجهاني به ميدان ميرويم."

مسي درباره شيوه بازي تيم ملي آرژانتين گفت: "تيم ملي آرژانتين بيشتر شبيه رئالمادريد بازي ميکند. ما مهاجمان سريعي داريم و در سرعت و دقت، بسيار قوي هستيم."

مسي در پايان گفت: "من منتقد شماره يک خودم هستم. بازيهايي داشتهام که در آنها بد بازي کرده و خودم را مورد انتقاد قرار دادهام. پدرم هميشه عادت دارد، از بازي من انتقاد کند؛ حتي زماني که چهار گل در يک بازي به ثمر ميرسانم."

مسي هفته آينده در مقدماتي جامجهاني 2014 به همراه آرژانتين برابر ونزوئلا و بوليوي قرار خواهد گرفت.