مهاجم آرژانتيني رئالمادريد با وجود اختلاف فاحش تيمش با بارسلونا هنوز ليگا را تمام شده نميداند.

رئالمادريد در هفته بيستوهشتم ليگا با نتيجه پنج بر دو مايورکا را شکست داد تا موقتا اختلاف امتيازي خود با بارسلونا صدرنشين را به 10 امتياز کاهش دهد.

گونسالو هيگوآين، مهاجم آرژانتيني رئالمادريد در ديدار خانگي تيمش نمايش خوبي داشت و دو گل به ثمر رساند. بسياري با توجه به اختلاف فاحش رئالمادريد با بارسلونا اين فصل را تمام شده براي کهکشانيها ميدانند اما هيگوآين نظر ديگري دارد و معتقد است که او و هم تيميهايش هنوز شانس قهرماني دارند. اين مهاجم آرژانتيني پس از ديدار تيمش برابر مايورکا گفت: "ليگا هنوز به پايان نرسيده است. بايد به بارسا فشار آورده و نگذاريم راحت عنوان قهرماني را به دست آورد. تا آخرين لحظه تلاش خواهيم کرد و تسليم نخواهيم شد. بارسلونا را راحت نميگذاريم و تا آخر نفس خواهيم جنگيد.