سرمربي سابق تيم ملي فوتسال درباره انتخاب خسوس کاندلاس به عنوان سرمربي ايران صحبت کرد. او همچنين معتقد است رييس کميته فوتسال فريبش داده است!

حسين شمس درباره ماندن خسوس کاندلاس به عنوان سرمربي تيم ملي فوتسال، بيان کرد: مبارک باشد! خسوس گزينه واقعا خوبي است. او مبلغ قراردادش را از 14 به دو هزار يورو کاهش داد و همه جور حرف شنوي هم دارد.

به گزارش ايسنا ، وي در ادامه درباره قولي که افتخاري به او داده بود تا در صورت مصاحبه نکردن عليه کميته فوتسال جايگزين خسوس شود، مطرح کرد: افتخاري چند ماه پيش جلسهاي را در دفتر کيومرث هاشمي، درباره فوتسال دانشآموزي برگزار کرد که من هم به عنوان رييس فوتسال دانشآموزي حضور داشتم. افتخاري در اين جلسه به صورت مستقيم قولي به من نداد و تنها به هاشمي گفت که مشکل شمس در مصاحبههاي تندش است. اما او جرات ندارد به من بگويد بعد از 52 سال چطور حرف بزنم. به هر حال افتخاري از بستگان نزديک سعيدلو است و بنده هرگز توقع ندارم نسبت فاميلياش را خراب کند و سراغ من آيد. بهتر است اين دو به نسبت فاميلي خود بپردازند و من آن را فقط به خدا واگذار ميکنم!

سرمربي سابق تيم ملي همچنين، افزود: من فريب افتخاري را خوردم. چندين بار دعوتش را پذيرفتم و کلاسهاي رايگان فوتسال برايش برگزار و از او حمايت کردم. او با چهرهاش ما را فريب داد، اما افتخاري وابسته به جامعه فوتبال نيست. در حالي که فکر ميکردم ميتواند خدمت کند. او هم راه گذشتگان را ميرود.

شمس همچنين با اشاره به اين که تيم ملي تا دو سال آينده برنامه خاصي ندارد، افزود: تيم ملي در خرداد 92 مسابقات داخل سالن کره جنوبي را پيشرو دارد و در کل بازيهاي تيم ملي تا شروع جام ملتهاي آسيايي 2014 تفريحي است. مهم اين است که خسوس خودش را در بازيهاي رسمي نشان دهد . او که تا آخر عمر نميتواند به روسيه برود و کسي نبيند تيمش چطوري بازي ميکند، مطمئنا دست او رو خواهد شد، اما آرزويم اين است که خسوس موفق باشد و در تيم ملي بماند. بنده هم به دليل گرفتاري نمي توانستم به تيم ملي برگردم.

شمس همچنين با اعلام خبر انتخابش به عنوان رييس کميته فني مسابقات داخل سالن کره جنوبي به ايسنا، گفت: چهارم فروردين براي تدريس در کلاس سطح يک آسيا به ويتنام مي روم و هشتم ارديبهشت هم کلاس پيشرفته فيفا را در قرقيزستان برگزار ميکنم. همچنين در سازمان بهزيستي مشغول هستم و قرار است با پرسپوليس بهزيستي در ليگ برتر فوتسال شرکت کنيم.

تيم فوتسال پرسپوليس که به دليل تباني از سوي رويانيان منحل شده بود طبق قانون به ليگ دسته يک سقوط کرده و از سال آينده بايد در اين ليگ بازي کند، اما شمس به عنوان مديرعامل پرسپوليس بهزيستي که از طريق رويانيان به اين سازمان واگذار شده، معتقد است تيمش بايد در ليگ برتر حضور داشته باشد. او در اين باره تاکيد کرد: ما با تيم پر قدرتي به ليگ برتر ميآييم و اجازه نميدهيم ما را به دسته يک بفرستند. پرسپوليس را به ناحق از ليگ برتر بيرون کردهاند،اما ما به دنبال گرفتن حقمان هستيم. حال ليگ با هر تعداد تيمي که ميخواهد برگزار شود. ما فقط در ليگ برتر بازي ميکنيم!

باشگاه دبيري تبريز اعلام کرده که فصل آينده تيم با قدرتي را با حضور شمس و شمسايي راهي مسابقات خواهد کرد، اما شمس با تکذيب حضورش در دبيري، تصريح کرد: من در پرسپوليس بهزيستي به عنوان مديرعامل فعاليت خواهم کرد و نميتوانم در دبيري باشم. ما از 21 فروردين تمرينهاي تيم را شروع ميکنيم. وحيد شمسايي هم با توجه به تجربهاش ميتواند به تنهايي دبيري را بچرخاند.

شمس در پايان درباره تشکيل سازمان تيمهاي ملي در فدراسيون فوتبال به رياست عزيزي خادم نيز ، توضيح داد: مطمئنا تشکيل چنين سازماني به نفع فوتسال کشور خواهد بود. بودجه تيم ملي فوتسال از کميته فوتسال جدا ميشود و مثل فوتبال حمايت خواهد شد. چنين سازماني زمان رياست صفايي فراهاني هم وجود داشت و اکنون جاي خوشحالي دارد که تيم ملي بالاخره صاحب پيدا کرد تا از تنگ نظريهاي کميته فوتسال رهايي پيدا کند.