مسئول بخش بينالمللي سازمان ليگ برتر از احتمال جريمه نقدي باشگاه استقلال يا محروميت حضور تماشاگران اين تيم در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا خبر داد.

محمدرضا کسرايي درباره اتفاقات رخ داده در بازي استقلال و العين امارات در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا گفت: ناظر بازي آن اتفاقات را گزارش کرده و نوشته که سه نارنجک از سوي هواداران استقلال پرتاب شده که يکي روي سقف نيمکت العين فرود آمده است. مطمئنا ظرف چند روز آينده AFC به باشگاه استقلال نامه ميدهد و از آنها پاسخ ميخواهد.

به گزارش ايسنا ، وي افزود: متاسفانه اين اتفاق بارها تکرار ميشود. آخرين lرتبه باشگاه سپاهان به همين دgيل 30 هزار دلار جريمه شد. اگر اين اتفاق تکرار شود ميتواند به محروميت حضور تماشاگران منجر شود. پرتاب نارنجک در بازي استقلال براي اولين بار رخ داد، ولي قبلا در ورزشگاه آزادي و در جريان بازي تيم ملي اين اتفاق رخ داده بود. اميدواريم که AFC به جريمه نقدي يا نهايتا توبيخ کتبي بسنده کند.

کسرايي در ادامه درباره صحبتهاي علي کفاشيان مبني بر وجود هفت استاديوم کلاس A در ايران، گفت: طبق بازديدي که مسئولان AFC از امکانات ايران داشتند، ما چهار ورزشگاه کلاس A داشتيم. ورزشگاههاي ثامن مشهد ، فولاد شهر اصفهان، شهيد باهنر کرمان و آزادي تهران ، چهار ورزشگاه کلاس A ما بودند. پس از سقوط ابومسلم به ليگ يک، استاديومهاي ما به سه عدد کاهش يافت.

وي ادامه داد: از وقتي شروع کرديم به اختصاص مجوز حرفهاي به باشگاهها، کار استانداردسازي استاديومها آغاز شد. ضمن اين که بايد از رقابتهاي زير 16 سال آسيا هم ميزباني ميکرديم. به اين ترتيب با اضافه شدن ورزشگاههاي يادگار امام (ره) قم و تبريز، انقلاب کرج و خليج فارس هرمزگان تعداد ورزشگاههاي کلاس A ما به هفت عدد رسيد. اکنون ما هفت استاديوم کلاس A منفي داريم.

کسرايي در ادامه گفت: طبق قواعد AFC سه سطح استاديوم A وجود دارد. A منفي ، A و A مثبت. اين سه سطح از نظر امکانات با هم متفاوت هستند. مثلا استاديومهاي A منفي حداقل نيمي از سکوهاي شان بايد مسقف باشد، ولي استاديوم هاي A و A مثبت بيش از نيمي بايد سقف داشته باشند. يا در استاديومهاي A منفي ، جايگاه خبرنگاران بايد 20 صندلي داشته باشد، در حالي که در استاديومهاي کلاس A مثبت بايد حداقل 50 صندلي باشد.

وي ادامه داد: متاسفم براي کساني که ميگويند حرفهاي کفاشيان دروغ بوده و فدراسيون سندسازي کرده است. ما اگر ميخواستيم سندسازي کنيم به راحتي ميتوانستيم استاديوم هاي غدير اهواز، اکباتان و دستگردي را هم با سندسازي معرفي کنيم و AFC هم ميپذيرفت. فدراسيون اين کار را نکرد و حقيقت را بيان کرد در حالي که ميدانيم کشورهاي ديگر از جمله قطر مدرک سازي کردهاند.

کسرايي در ادامه يا ارائه آمار و ارقام گفت: قطر از 1000 امتياز AFC ، 838.2 امتياز را گرفت و ما 813.5 امتياز و اين امر نشان ميدهد که فاصله ما و قطريها چندان زياد نيست. اگر ما با سند سازي يک ورزشگاه ديگر را اضافه ميکرديم به راحتي قطر را جا مي گذاشتيم و چهار سهميه مي گرفتيم. البته در حوزه استاديومها، قطر از 140 امتياز ، 139 امتياز گرفته است و ما 80 امتياز . استراليا 116 و ژاپن 140 امتياز در اين حوزه گرفتهاند.

کسرايي در پايان با انتقاد از کساني که در حرفهاي کفاشيان شبهه وارد کردهاند، گفت: متاسفانه اين دوستان يا در کارشان غرض ورزي دارند يا اطلاع کافي ندارند. ما ميتوانيم معيارهاي AFC گزارش و امکانات ورزشگاههاي خودمان را منتشر کنيم تا همه بدانند که واقعيت همان چيزي است که رييس فدراسيون فوتبال بيان کرده است.