تيمهاي ملي فوتبال و فوتسال بانوان در سال 91 عملکرد خوبي داشتند و رقابتهاي مهمي هم در سال جديد پيشرو دارند.

فوتبال بانوان در سال 91، رقابتهاي مختلفي در ردههاي سني داشته و ميتوان گفت در فوتبال پايه يکي از بهترين نتايج را کسب کرده است. عنوان نايبقهرماني زير 14 سال آسيا و کسب بهترين نتايج در رده سني زير 19 سال را ميتوان از موفقيتهاي بانوان در سال 91 نام برد.

به گزارش فارس، در رده سني بزرگسالان نيز مليپوشان کشورمان مسابقه رسمي خاصي را پيش رو نداشتند و مهمترين رقابت آنها قهرماني آسيا و مقدماتي جام جهاني است که ارديبهشت سال آينده در بنگلادش برگزار ميشود. در فوتسال نيز تيم ملي ايران در جام جهاني کوچک در جايگاه هفتم قرار گرفت.

در زير نگاهي به عملکرد بانوان مياندازيم:

* کاستا ايران را به کانادا ميبرد؟

در رده سني بزرگسالان ملي پوشان فوتباليست ايراني در سال 91 رقابت رسمي نداشتند، اما تمريناتشان را آغاز کردهاند تا در ارديبهشت سال آينده در مسابقات قهرماني آسيا شرکت کنند.

شايد مهمترين اتفاق سال 91 در فوتبال بزرگسالان حضور هلنا کاستاي پرتغالي بود که سرانجام پس از بارها امروز و فردا شدن و کش و قوسهاي فراوان در خصوص امضاي قرارداد، در نهايت با تخفيف قرارداد که گفته شد به درخواست فدراسيون و با پذيرفتن سرمربي پرتغالي همراه بوده، هدايت بانوان را برعهده گرفت. اردوها برگزار شد و چند ديدار دوستانه براي آمادگي بيشتر در مسابقات قهرماني آسيا در دستور کار قرار گرفت.

اين سرمربي پرتغالي از همان ابتداي ورودش به ايران اين دلخوشي را براي همه ايجاد کرد که شايد بانوان ايراني براي اولين بار بتوانند جام جهاني کانادا را تجربه کنند. البته کاستا هم به اين مسئله اعتقاد دارد و ميگويد اگر به اين امر ايمان نداشت هزاران کيلومتر را براي حضور در ايران طي نميکرد.

* حضور بزرگسالان در تورنمنت جوانان روسيه

برگزاري ديدارهاي دوستانه و حضور در تورنمنت بينالمللي روسيه از جمله برنامههاي کاستا براي مليپوشان بزرگسال بود. در ابتدا دو ديدار دوستانه در تهران با اردن برگزار شد و ايران در هر دو ديدار به برتري رسيد.

در تورنمنت روسيه هم ايران با برتري مقابل مولداوي، نماينده روسيه، کره شمالي و ترکيه و شکست مقابل آمريکا و روماني به عنوان چهارمي اين مسابقات بسنده کرد. اگرچه اين رقابت در رده سني جوانان بود، اما کاستا اعتقاد داشت اين تورنمنت محک جدي براي بانوان است.

نکته قابل تامل در اين تورنمنت سطح کيفي مسابقات بود و گفته ميشد حتي روسيه که ميزباني را برعهده داشت فقط تيمهاي باشگاهياش را شرکت داده است. تيم آمريکا نيز در ردههاي مختلف سني در چند مسابقه شرکت دارد و معلوم نيست چه تيمي را راهي روسيه کرده است. به هر حال با همه حرفهايي که شنيده ميشود، ايران در اين تورنمنت چهارم شد.

* کسب نتايج خوب در جوانان و نوجوانان

به نظر ميرسد تيمهاي پايه در ايران پيشرفت خوبي داشتهاند که ميتوان به نايبقهرماني دختران زير 14 سال در مسابقات قهرماني آسيا اشاره کرد.

در رده سني جوانان و زير 19 سال هم دختران ايراني با هدايت مريم ايراندوست، اگرچه نتوانستند به دور دوم مسابقات قهرماني آسيا صعود کنند، اما با ارائه بازي خوب و بدون شکست در گروه خود دوم شدند. در اين رقابتها تيم ملي ايران با دو تساوي مقابل ازبکستان و تايلند و يک پيروزي مقابل اردن 5 امتيازي شد و در جايگاه دوم گروه خود قرار گرفت. تساوي ايران مقابل تايلند اين انتظار را ايجاد کرده است که بانوان بزرگسال هم بتوانند در قهرماني آسيا مقابل تايلند نتيجه خوبي کسب کنند. کسب چنين نتايجي در ردههاي پايه اين اميدواري را به وجود آورده که در آينده با سرمايهگذاري و برنامهريزي مناسب بتوان در رده سني بزرگسالان نتايج خوبي گرفت.

* عنوان هفتمي در اولين جامجهاني کوچک براي فوتسال

فوتساليستهاي ايراني در اين مدت بازيهاي خوبي را به نمايش گذاشته و نتايج قابل قبولي را کسب کردهاند. مهمترين رقابت آنها در سال 91 جام جهاني کوچک بود که در پرتغال برگزار شد. مليپوشان ايراني در مرحله گروهي با برزيل (قهرمان جهان)، پرتغال (نايبقهرمان جهان)، ژاپن و ونزوئلا همگروه بودند و تنها پيروزي آنها مقابل ونزوئلا به دست آمد. در ادامه مسابقات هم فوتساليستها با برتري مقابل کاستاريکا به عنوان هفتمي رسيدند.
تيم ملي فوتسال بانوان ايران سال آينده هم رقابت مهمي چون بازيهاي داخل سالن کرهجنوبي را پيشرو دارد که کسب عنوان قهرماني از اهداف بزرگ آنها است. شاگردان مظفر حضور در تورنمنت بينالمللي روسيه و ديدار با تايلند و ازبکستان را در برنامه دارند که بايد ديد کدام يک محقق خواهد شد.

* تکرار قهرماني براي بم در ليگ برتر

ليگ برتر فوتبال بانوان بم براي دومين سال متوالي توانست با درخشش مريم رحيمي، عنوان قهرماني را کسب کند. 10 تيم در اين مسابقات حضور داشتند و در اين بين ميتوان به نتايج خوب تيمهايي اشاره کرد که اولين سال حضورشان را در ليگ برتر تجربه ميکردند. آيندهسازان و استقلال با توجه به اينکه اولين حضورشان در ليگ برتر بود، به ترتيب سوم و چهارم شدند.

ليگ برتر فوتسال هم هنوز به پايان نرسيده و ملي حفاري، پرسپوليس و صنعت نفت اول تا سوم هستند. عنوان خانم گلي هم همچون سال گذشته به مريم رحيمي رسيد.

بانوان فوتباليست و فوتساليست عملکرد خوبي در سال 91 داشتند و رقابتهاي مهمي هم در سال 92 پيشرو دارند. به نظر ميرسد فوتبال و فوتسال بانوان کم کم جايگاه خود را در آسيا پيدا کرده و نيازمند توجه و حمايت ويژه از سوي مسئولان است تا بتواند به موفقيتهاي بيشتري دست پيدا کند.

بانوان فوتساليست در آسيا جايگاه خوبي دارند و ميتوان اميدوار بود در آينده به قدرتهاي برتر جهان تبديل شوند.