این بازیگر مادریدی برای خرید پیراهن امضا شده 5 تا از بازیکنان رئال مادرید مبلغ 20 هزار یورو پرداخت کرد
سایت گل-طبق گزارش منتشره در روزنامه آ.اس آنتونیو باندراس، جمعه گذشته در موزه اوئومویلیستیکوی مالاگا، یک مراسم خیره ترتیب داده بود تا بدین ترتیب برای کمک رسانی به بنیاد اشکها و الطاف پول جمع آوری کرده وعواید حاصله را در اختیار دانشگاه های مالاگا، کودتا و کاریتاس پارروکیال بگذارد. در این مراسم شام که توسط آشپزسرشناسی به نام آندره آ تومباریو تداریک دیده شده بود، آشپزهای رستوران 7 ستاره میچلین غذاها را تهیه کرده بودند وورودی این مراسم برای هر نفر 250 یورو بود. در پایان این مراسم، یک حراج هم برای جمع آوری بیشتر پول برگزار شد.
در میان اشیایی که در این مزایده بودند، 5 پیراهن امضا شده بازیکنان رئال مادرید بود که به امضای آنها رسیده بود. پیراهن های : کایه خون، آربلوا، ژابی آلونسو ، کاکا و خدیرا...
آنتونیو باندراس با فروش این 5 پیراهن مبلغ 20 هزار یورو دریافت کرد و این پول را نیز همراه با سایر وجوه دریافتی توسط بنیاد خیریه اش که برای کمک به افراد ناتوان مشغول به کار است، به این منظور خرج خواهد کرد.
درپایان این مراسم، این بازیگر سرشناس از این 5 بازیکن رئال به خاطر اهدای پیراهن هایشان به او تشکر کرد. باندراس یکی از هواداران بی حد و حصر فوتبال است و عشق او به فوتبال بی پایان است. البته او سالهاست که هوادار مالاگاست ولی رئال مادرید هم یکی دیگر از تیم های محبوب اوست