جوزپ بلاتر ، رئیس فیفا در مورد داشتن کارت هواداری رئال مادرید به رئال توضیح داد . وی در این باره که عضو افتخاری رئال است توضیح داد :" افتخار می کنم که عضو افتخاری رئال هستم . من به خاطر دی استفانو در دوران خبرنگار بودنم هوادار رئال بودم . "

وی افزود :" در جوانی فوتبال بازی می کردم . همیشه شماره 9 را می پوشیدم و دی استفانو الگوی من بود . یادم است که یک فصل کامل پیراهن سفید پوشیدم . هرگز اولین تقابلم با دی استفانو را فراموش نمی کنم . در سال 70 و در طول مراسم ادای احترام به برنابئو در مادرید بود . یک روز فراموش نشدنی برای من بود . "