ویدئو: پروین ، بزیک و مهدوی کیا نوروز کجا می روند؟

پرسپولیس نیوز : در این ویدئو ستاره های پرسپولیس نوروز را به هموطنان تبریک گفته و از برنامه های خود در سال جدید می گویند: