ورزشگاه فوتبال المپيک لندن تا سال دو هزار و شانزده به باشگاه فوتبال وستهام انگليس واگذار مي شود.

منابع نزديک به اين باشگاه ليگ برتري اعلام کردند مسئولان وستهام خبرهاي خوبي درباره نتيجه مذاکرات مفصل و طولاني درباره آينده ورزشگاه چهارصد و سي ميليون پوندي ( ششصد و پنجاه ميليون دلاري) دادند که پارسال مسابقات فوتبال المپيک لندن در آن برگزار شد.واگذاري اين ورزشگاه به باشگاه فوتبال وستهام امروز به طور رسمي اعلام خواهد شد.

پيدا کردن يک اجاره نشين که مي تواند پس از مدتها جمعيت گسترده اي را به اين ورزشگاه در شرق لندن بکشاند، براي مسئولان شهر از نظر تضمين کسب سود از اهميت زيادي برخوردار است. اين در حالي است که پيش از بازيهاي المپيک لندن، ميلياردها پوند براي احداث اين ورزشگاه هزينه شد.

وستهام ماه دسامبر به عنوان شرکت کننده برتر در مناقصه اجاره اين ورزشگاه معرفي شد، اما بوريس جانسون، شهردار لندن هشدار داده بود در صورت به توافق نرسيدن درباره شرايط اجاره ورزشگاه به وستهام طرح ديگري اجرا خواهد شد.

ورزشگاه مزبور هم اکنون خالي است اما در نشستي که پايان ماه ژوييه به مناسبت نخستين سالگرد بازيهاي المپيک لندن برگزار مي شود، ميزبان ورزشکاران برجسته جهان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري رويترز از لندن، مسئولان شهر لندن همچنين برنامه هايي براي اجراي کنسرت هاي گوناگون در اين ورزشگاه در فصل تابستان دارند.