تمرينات امروز (يکشنبه) پرسپوليس در 2 نوبت صبح و عصر در ورزشگاه خيريه عمل برگزار ميشود.

به نقل از سايت پرسپوليس، طبق برنامه اعلام شده از سوي کادر فني، تيم پرسپوليس امروز در دو نوبت صبح و عصر تمرين خواهد کرد.

تمرين نوبت صبح اختصاص به تست بدني و پزشکي دارد.

يحيي گل محمدي برنامه تمرينات پرسپوليس تا بازي با پيکان را به سرپرست و بازيکنان تيم اعلام کرده است.

تمرينات امروز پرسپوليس به دليل ترميم زمين درفشيفر در ورزشگاه خيريه عمل برگزار ميشود.