ديديه دشان، مربي فرانسه به تيمش هشدار داده و گفته اسپانيا به دنبال پيروزي خواهد بود.

فرانسه در گروه I پس از پيروزي سه بر يک مقابل گرجستان دو امتياز بيشتر از اسپانيا دارد که تساوي بهتانگيزي مقابل فنلاند به دست آورد.

به گزارش گل، دشان ميگويد: «پيروزي يا تساوي مقابل اسپانيا؟ هر دو تا خوب است. روشن است که برد بهتر است، چون اختلاف را به پنج امتياز ميرساند. اما اسپانيا ميآيد که پيروز شود. تساوي مقابل فنلاند باورکردني نبود.»

او همچنين از گل ديرهنگامي که تيمش مقابل گرجستان خورد ناراحت است: «آن گل کمي من را آشفته کرد. برد ما قطعي شده بود. ما بازي را مديريت کرديم اما بايد کنترل بهتري ميداشتيم. هنگامي که بازي ديگري در انتظار شماست، چه آگاهانه و چه بدون آگاهي با احتياط بازي ميکنيد.»

کريم بنزما نمايش خوبي در آن بازي نداشت. دشان ميگويد: «تماشاگران برايش به نشانه اعتراض سوت زدند. براي ديگر بازيکنان هم همين طور. مردم حق دارند اعتراض کنند اما ما به حمايت نياز داريم.

بازيکنان از بنزما حمايت کردند. نه به خاطر اين که او بنزماست. تيم روحيه متحدي دارد که دوستش دارم.»