هيات مديره باشگاه تراکتورسازي تبريز از مديرعامل اين باشگاه خواست تا در خصوص مصاحبه محمد ابراهيمي مهاجم اين تيم، اقدام کرده و با وي برخورد شود.

به دنبال مصاحبه اين بازيکن و اعلام اينکه اگر پول ندهيد در آينده نيزخواهيم باخت هيات مديره باشگاه تراکتورسازي در نامه اي از مديرعامل خواست نسبت به اين موضوع واکنش نشان دهد.

دراين نامه آمده است: جاي تعجب است بازيکني که پنج سال در تراکتورسازي بوده و تاکنون تمام مبلغ قرارداد هايش را دريافت کرده در اين مقطع حساس با طرح چنين بحث هايي، براي تيم ايجاد حاشيه مي کند.

به گزارش ايرنا، در اين نامه اضافه شده است: به يقين باشگاه تراکتورسازي اگر امسال در پرداخت دستمزدها در تيم بين ديگرتيم ها نخستين نباشد به طورقطع جزو سه باشگاه اول قراردارد وتاکنون 60 تا 70 درصد قرارداد بازيکنان را پرداخت کرده است.

اعضاي هيات مديره باشگاه در اين نامه با تاکيد بر ادامه حمايت از تيم، متذکر شده اند: براي عبور از اين مرحله، غيرت و تعصب تمام بازيکنان مورد انتظار است.

دراين نامه ازمديرعامل باشگاه خواسته شده تازماني که علت عملکردضعيف اين بازيکن و مصاحبه مشکوک وي مشخص نشده از حضور او در تمرينات جلوگيري وگزارش بررسي ها از موارد ذکر شده در نشست بعدي ارايه تا در خصوص اين بازيکن تصميم نهايي گرفته شود.

به دنبال باخت 3 بر 1 تراکتورسازي مقابل سپاهان در آخرين بازي اين تيم در سال گذشته، محمد ابراهيمي، در مصاحبه هايي در خصوص پرداخت نشدن دستمزدها انتقاد کرده بود.