مرحله پنجم و پاياني تور دوچرخه سواري کوپي بارتالي ايتاليا برگزار شد.

نتايج اين مرحله که به مسافت 141.1 کيلومتر از مونتي چلي تا فيورانو مودنزه برگزار شد به شرح زير است :

1- داميانو کونه گو از ايتاليا - تيم لامپره 3:00:13 ساعت

2- آلساندرو ماتسي از ايتاليا - اوتنسيل نورد 13 ثانيه اختلاف

3- بوريس شپيلفسکي از روسيه - لوکواسفينکس 1:28 دقيقه اختلاف

رده بندي کلي و پاياني تور دوچرخه سواري کوپي بارتالي ايتاليا :

1- ديه گو اوليسي از ايتاليا - تيم لامپره 1412 ساعت «قهرمان»

2- داميانو کونه گو از ايتاليا - تيم لامپره 1:35 دقيقه اختلاف

3- ميگل آنخل روبيانو چاوز از کلمبيا - آندروني 1:48 دقيقه اختلاف