هافبک سفیدپوشان از مربی تیمش بسیار تمجید کرده است.
سایت گل – سامی خدیرا ژوزه مورینیو، مربیاش را مردی بزرگ دانسته و گفته آمدنش به رئال مادرید را وامدار اوست.
این هافبک آلمانی در تابستان 2010 از اشتوتگارت به رئال پیوست و 116 بازی برای غولهای اسپانیایی انجام داده است.
او در مصاحبهای با دیولت گفته: «آمدن به مادرید واقعا تصادفی و از روی شانس بود چون به بزرگترین باشگاه دنیا پیوستهام.
من فرصت آن را یافتهام که در کنار بازیکنانی بزرگ و مربی بزرگی در بازیام پیشرفت کنم. من هیچ تصمیمی برای ترک این باشگاه ندارم.
بخش عمدهای از حضورم در مادرید را مدیون مورینیو هستم. در اینجا بازیکن بهتری شدهام.»
رئال 13 امتیاز در لیگ از بارسلونا عقب است و گفته میشود تنش فراوانی در رختکن این تیم وجود دارد. با این حال خدیرا میگوید: «طبیعی است که اختلاف و تعارض در رختکن وجود داشته باشد. هنگامی که همه چیز خوب است آدمها خوب هستند. اما در لحظات بد است که شخصیت حقیقی خود را نشان میدهند. مربی ما هم تلاش کرده با تمام توان خود به ما کمک کند. او ثابت کرده مرد بزرگی است. فراموش نکنید ما در دو سال سه قهرمانی به دست آوردهایم.»