کارشناس فوتبال ميگويد، دستورهاي تاکتيکي کيروش در بازي با کويت به طور کامل اجرا نشده است.

مرتضي محصص در گفتوگو با ايسنا، درباره ديدار تيمهاي ملي فوتبال ايران و کويت گفت: "فکر ميکنم همه گفتنيها درباره داوري و وضعيت زمين گفته شده و نيازي نيست در اين باره صحبتي بکنم اما بگذاريد پيش از صحبت درباره اين بازي به مسائل ديگري اشاره کنم. تيم ملي ما همواره برابر کويت بازي سختي را داشته و در هيچ ديدار رسمي نتوانستهايم با اختلاف بالا مثل پنج يا شش گل اين تيم را شکست دهيم. اعتقاد دارم تيم ملي کويت از لحاظ سرعت تکنيکي به ما نزديک است و فاصله معناداري با اين تيم نداريم. بهتر است غرور را کنار گذاشته و قبول کنيم که تيمهاي عربي برابر ايران همواره باتلاش مضاعفي حاضر ميشوند. سالها در کشورهاي عربي کلاس داشته و به جرات ميگويم که کشورهاي عربي برابر ايران همواره با برنامه حاضر ميشوند."

او در ادامه افزود: "کويت در جام جهاني 1982 حاضر بوده و در گذشته از مربيان بزرگي مثل زاگالو بهره ميبرده است. تصور ميکنم بازيکنان کويت با اين که تووارويچ (سرمربي کويت) مربي بزرگي نيست، از او حرفشنوي دارند و توانستند برنامههاي او را در زمين به خوبي پياده کنند. برتري کويت نسبت به تيم ما هم همين حرف گوشکني بازيکنانش بود."

محصص در پاسخ به اين سوال که آيا قبول دارد، برنامه ايران ارسال از همه نقاط زمين بود، گفت: "قبول دارم که سانترهاي زيادي در اين ديدار انجام داده و ميتوانستيم کمي با حوصلهتر بازي کنيم. نميخواهم از آقاي کيروش دفاع کنم ولي گذشته آقاي کيروش در منچستريونايتد و رئالمادريد نشان ميدهد، تفکراتش ارسال از جناحين و سانتر از نقاط مختلف زمين نيست. او در منچستر توانست سيستم اين تيم را روي زمين آورده و به بازي با يک مهاجم تبديل کند. يک بار ديگر ترکيب تيم ملي را نگاه کنيد! 4 دفاع اصلي ما اگر نگويم بهترينهاي ايران هستند، به جرات از برترينهاي ايران هستند. جلوي آنها نکونام و تيموريان قرار داشتند که اصلاً درباره آنها نميتوان صحبت کرد. تيم ما در اين ديدار با سيستم 1-4-1-4 به ميدان رفته بود و با قرار دادن مجتبي جباري به عنوان مهاجم دوم و حضور شجاعي و دژآگه در کنارهها، آرايش تيم ما کاملاً تهاجمي بود و نميتوان گفت با سيستم دفاعي در ميدان حاضر شده بوديم."

او در ادامه با تاکيد بر اينکه برنامههاي کيروش در اين ديدار اجرا نشده است، افزود: "همه بازيکنان هافبک و تک مهاجم ما بازيکنان گلزني هستند و فکر ميکنم برنامههاي کيروش در اين ديدار اجرا نشده بود. در ضربات ايستگاهي تمرکز نداشتيم و در دفاع هم خوب نبوديم. اين درحالياست که حريفان ما مثل ازبکستان و لبنان از همين ضربات کاشته برابر ما به پيروزي رسيدهاند و اين نگرش اشتباه درباره ضربات کاشته در فوتبال ايران بايد کنار گذاشته شود. از سويي در بازي هم تمرکز نداشتيم و دليل تساويمان برابر کويت را هم همين امر ميدانم. خود آقاي کيروش بعد از بازي گفت، برنامه کويتيها را مي دانسته، با اين حال اعتقاد دارم اگر ميتوانستيم ميانه ميدان را بيشتر تحت کنترل داشته باشيم، بهتر بود. البته در کويت نبوديم و نميتوان به راحتي انتقاد کرد؛ چرا که اين امر يک بيانصافي آشکار است."

رييس کميته آموزش فدراسيون فوتبال در پاسخ به اين سوال که آيا ميپذيرد که تساوي برابر کويت مردم را نسبت به ادامه کار تيم ملي براي رسيدن به جامجهاني تا حد زيادي نگران کرده است، گفت: "دوست دارم از بعدي ديگر به اين مسئله نگاه کنم. من خوشحالم از اين که اين نتيجه به دست آمد و مشکلات را متوجه شديم. اگر اين مشکلات برابر قطر خودشان را نشان ميدادند، تبعات سنگينتري داشت. حالا که مشکلات مشخص شده، بايد راهحل ارائه دهيم و انتقاد بدون راهحل درست نيست. اعتقاد دارم براي بازي برابر قطر بايد دستورات کيروش در ميدان پياده شود و تمرکزمان در ضربات ايستگاهي بالاتر برود؛ چراکه با اين روش نميتوان برابر لبنان و قطر و کرهجنوبي صفآرايي کرد. با اين حال با توجه به وضعيت چمن ورزشگاههاي قطر اميدوارم، بازي شناوري را ببينيم و نگرانيها تا حد زيادي کاهش يابد."

محصص در پايان با اشاره به باز شدن خطوط تيم ملي ايران برابر کويت عنوان کرد: "هر تيم صاحب توپي که شروع به پاس کاري ميکند، بين پاس چهارم تا هشتم با خطر ضدحمله روبهروست. دليل اين امر ايجاد فاصله ميان مدافعان است که منجر به باز شدن تيم ميشود. ما بين پاس چهارم تا ششم برابر کويت مشکل داشتيم و سازمان دفاعي را برابر اين تيم فراموش کرده بوديم. به همين دليل به کويت شانس زيادي در ضدحملات داديم. حتي بارسلونا هم اين مشکل را دارد ولي اين تيم بلافاصله با از دست دادن توپ پرس را آغاز ميکند و مانع از ضد حمله حريف ميشود."