گفته میشود سران گسترش فولاد برای به خدمت گرفتن آندو، با سرژیک تیموریان برادر این ستاره وارد مذاکره شدهاند و گویا یک پیشنهاد یک و نیم میلیاردی نیز به هافبک اسبق استقلال داده اند.
سایت گل-تیم فولاد گسترش فولاد تبریز که در آستانهی صعود به لیگ برتر قرار دارد و برای صعود مستقیم جدا از هرگونه احتمالی نیاز به یک امتیاز دیگر دارد. شاگردان رسول خطیبی که در لیگ یک قاطعیت قابل توجهی داشتهاند، گویا از همین حالا در اندیشهی تکمیل ابزار قاطعیت خود در لیگ برتر نیز هستند و در حال حاضر بر روی آندرانیک تیموریان، هافبک ملیپوش تیم الخراطیات قطر تمرکز کردهاند.
گفته میشود سران گسترش فولاد برای به خدمت گرفتن آندو، با سرژیک تیموریان برادر این ستاره وارد مذاکره شدهاند و گویا یک پیشنهاد یک و نیم میلیاردی نیز به هافبک اسبق استقلال تهران دادهاند.
این در شرایطی است که آیندهی تیموریان در قطر مشخص نخواهد بود و این بازیکن باتوجه با سابقهی حضور در تراکتور و آشنائی با جو تبریز، شاید ترجیح دهد قطر را به مقصد تبریز ترک کند.