اسطوره باشگاه رم در بيستمين سال حضور در ترکيب جالوروسي حرفهاي جالبي در مورد سرمربي رئال مادريد زده است.

اسطوره فوتبال ايتاليا در گفتوگويي که با نشريه گازتا دلو اسپورت داشته، به تمجيد از ژوزه مورينيو، سرمربي کنوني رئال مادريد پرداخته است.

به گزارش فارس،فرانچسکو توتي در اين هفته بيستمين سال حضور خود در باشگاه رم را جشن ميگيرد. از او در مورد مربياني که بيشترين تاثير را بر روي فوتبال او گذاشتهاند، سوال شد.

«مارچلو ليپي، به دليل کاريزما و روشي که براي تحت تاثير قرار دادن بازيکنان دارد را ميپسندم. فابيو کاپلو نيز تاثير زيادي روي من داشت. همچنين کار با لوچيانو اسپالتي را دوست داشتم. با اينکه همه ميگفتند من موجب خروج او از جالوروسي شدم ولي بايد بگويم همواره دوست داشتم با او کار کنم.»

وقتي از الکاپيتانو در مورد اينکه دوست دارد با کدام مربي کار کند، سوال شد وي در پاسخ گفت: همواره دوست داشتهام با ژوزه مورينيو کار کنم. دوستان بسياري دارم که با مورينيو کار کردهاند. همه آنها ميگويند که مربي پرتغالي يک حرفهاي به تمام معناست. ميدانم که ميتوانم خيلي چيزها از او ياد بگيرم. پيش از اين شانس پيوستن به رئال مادريد را داشتم ولي پيشنهادي که رم به من داد، از همه نظر به سودم بود. بنابراين تصميم گرفتم در اين تيم فعاليت کنم.