چشمه سری پزشک تیم فوتبال پرسپولیس گفت:مهاجم و دروازهبان تیم فوتبال پرسپولیس امروز برای مشخص شدن وضعیت مصدومیتشان، MRI و رادیولوژی گرفتند. پزشک تیم فوتبال پرسپولیس گفت:غلامرضا رضایی و امیر عابدزاده به دلیل مصدومیت در تمرین روز گذشته، امروز برای مشخص شدن وضعیت خود MRI و رادیولوژی گرفتند.

دکتر پرسپولیس در مورد مصدومیت امیر عابدزاده افزود: عابدزاده در تمرین روز گذشته، در یک صحنه از ناحیه انگشت دست مورد آسیب دیدگی قرار گرفت و برای اینکه مطمئن شویم شکستکی در کار نیست، عکس رادیولوژی گرفتیم که خوشبختانه شکستکی نبود ولی برطرف شدن آسیب از ناحیه رباط، مستلزم زمان درمان خواهد بود.وی همچنین در خصوص غلامرضا رضایی نیز گفت: غلامرضا در تمرین روز گذشته با زانو به زمین برخورد کرد و بخاطر دردی که داشت، برای MRI اعزام شد و منتظر نتیجه آن هستیم.