جمعي از هواداران استقلال و سپاهان مقابل در اصلي ورزشگاه آزادي منتظر هستند تا بليت فروشي اين بازي آغاز شود.

به گزارش فارس، در حالي که بازي استقلال و سپاهان در مرحله نيمه نهايي جام حذفي امروز ساعت 17 آغاز مي شود اما جمعي از هواداران استقلال و سپاهان که حدود 500 نفر مي شوند در محوطه سبز در اصلي ورزشگاه آزادي منتظر نشسته اند تا بليت فروشي آغاز شود.

ظاهرا بليت فروشي از ساعت 13 آغاز مي شود.

پرچم فروشان نيز در حال فروختن پرچم هاي دو تيم هستند.