تا دقايقي ديگر ديدار حساس دو تيم استقلال و سپاهان در چارچوب ديدار نيمه نهايي جام حذفي آغاز خواهد شد.

*در حاليکه کمتر از نيم ساعت به شروع بازي باقيمانده حدود 35 هزار تماشاگر در ورزشگاه حاضرند.

* حدود سه هزار تماشاگر حامي تيم سپاهان هستند و بقيه تماشاگران طرفداران استقلال هستند.

* هواداران استقلال بادکنکهاي آبي را در آسمان ورزشگاه رها ميکنند که باعث شور و نشاط تما شاگران ميشود.

*هزار تماشاگر سپاهان بيرون در ورزشگاه بودند که نيروي انتظامي با بلندگو به آنها خوشامد گفت و اين تماشاگران در ورزشگاه مستقر شدند.

*شهاب گردان و مهدي رحمتي اولين بازيکناني از دو تيم بودند که براي گرم کردن به ميدان آمدند و با يکديگر خوش وبش گرمي هم داشتند. تماشاگران نيز اين دو بازيکن را تشويق کردند.

*فرهاد مجيدي، فرزاد حاتمي، ايمان موسوي، ميثم بائو، عباس محمدرضايي و عمران زاده روي نيمکت ذخيرههاي استقلال هستند.

*احمد جمشيديان، محمد غلامي، جالوويچ، ايرانژاد، علي احمدي، حسن جعفري و محمدباقر صادقي نيز ذخيرههاي سپاهان هستند.