مرجع خبري رئال مادريد : دو توپگیری عالی دیگو لوپز و تحسین های مربیش در کنفرانس مطبوعاتی بحث را پیش از آن که شروع شود ، تمام کرد : دروازه بان گالیشیایی حالا دروازه بان ثابت رئال مادرید است . او در شراطی مشکل به تیم ملحق شد که فشار زیادی رویش وجود داشت اما کیفیت و پختگی از خود بروز داد . عملکردش قابل قبول بود و منطقی بود که کادر فنی برنامه ای برای تغییر درون چارچوب داشته باشد . تا این جایش مشکلی نیست . اما غیرمنطقی این است که کادر فنی این گونه از دیگو تمجید کند و او را بستاید . گویی که تا پیش از دیگو لوپز ، رئال اصلا دروازه بان خوبی نداشته و بدین ترتیب شایستگی یکی از بهترین بازیکنان تاریخ باشگاه زیر سوال می رود .
وقتی از کارانکا و مورینیو در مورد ایکر صحبت می شود ، طوری صورتشان را کج می کند که انگار قرار است که دندان پزشک بدون استفاده از داروی بی حسی ، دندانشان را بکشد . آنها از این بحث اعلام انزجار می کند ، طوری که انگار از این که یکی از بهترین های دنیا توانسته که زودتر از حد موعد از مصدومیتش ریکاوری کند به شدت ناراحت شده اند . این در حالیست که آنها پیش از این برای ریکاوری از مصدومیت بازیکنان دیگری که جامهای کمتری برده بودند و ارزش بسیار کمتری داشتند ، طوری رفتار می کردند که انگار در پوستشان نمی گنجد و برخوردشان طوری است که انگار ترجیح می دادند که کاسیاس حالا حالا ها برنگردد . دیگو لوپز خوب عمل می کند و شاید حتی حقش باشد که بازی کند اما زشت است که قهرمان جامهای قبلی رئال این گونه مورد بی مهری باشد . کسی که در آخرین قهرمانی رئال در چمپیونزلیگ نقشی کلیدی داشت . بهتر است که مورینیو و کارانکا احترام کاسیاس را بیشتر نگه دارند ...