تمرين امروز پرسپوليس در شرايطي برگزار شد که بازيکنان مليپوش اين تيم برگشتند اما مهرداد پولادي همچنان غايب بود.

تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس براي بازي حساس و سرنوشتساز مقابل داماش از ساعت 10:30 امروز در ورزشگاه درفشيفر برگزار شد.
در اين تمرين بازيکنان اصلي پرسپوليس در ديدار روز گذشته مقابل پيکان ريکاوري کردند و بازيکنان ذخيره نيز تمرينات پرفشار را در دستور کار خود قرار دادند.
قرار بود امروز بازيکنان ذخيره در ديدار دوستانه به ميدان بروند که اين ديدار برگزار نشد.
* در تمرين امروز سيدجلال حسيني و حسين ماهيني دو مليپوش پرسپوليس که در ديدار مقابل پيکان استراحت کرده بودند به تمرينات بازگشتند اما مهرداد پولادي سومين مليپوش قرمزپوشان غايب بود. وي دچار مصدوميت جزئي شده است.

* رضا حقيقي که گفته ميشد به بازي مقابل داماش نميرسد امروز با ساير پرسپوليسيها پا به توپ شد و تمرين کرد. وي پس از تستي که بر روي پايش انجام شد مشخص شد براي بازي مقابل داماش مشکلي ندارد.
* در ابتداي تمرين گلمحمدي جلسهاي 15 دقيقهاي را با بازيکنان برگزار کرد و از برنامههاي خود براي بازي با داماش سخن گفت. همچنين پرسپوليسيها از حضور مهدي مهدويکيا با وجود خداحافظي از فوتبال در کنار خود تقدير و تشکر کردند.
* محمد رويانيان که اين روزها با سرماخوردگي شديدي دست و پنجه نرم ميکند در تماسهاي تلفني و به صورت پيامکي به بازيکنان تيم خود پيروزي مقابل پيکان را تبريک گفت. او به دليل اينکه بازيکنان از وي سرماخوردگي نگيرند پس از بازگشت از مکه به اردوي قرمزپوشان نرفت.
* غلامرضا رضايي تمرينات اختصاصي خود را دنبال کرد. او هم براي بازي با داماش مشکلي ندارد.
*شوخيهاي سعيد عزيزيان با پروويچ نيز در نوع خود جالب بود. عزيزيان سعي ميکرد زبان ترکي را به پروويچ بياموزد که البته برخي از کلمات را پروويچ ياد گرفت.