نلو وينگادا در ديدار با نماينده باشگاه پرسپوليس اعلام کرد پرونده شکايتش از باشگاه پرسپوليس را به کميته انضباطي فيفا ارجاع نميدهد.

نلو وينگادا در هتل ماريوت شهر ليسبون پرتغال درباره نحوه دريافت مابقي مطالباتش از باشگاه پرسپوليس با امير مشيري نماينده مدير عامل باشگاه پرسپوليس ديدار و گفتوگو کرد.
وينگادا اعلام کرد: طبق توافق قبلي تا پايان ماه آپريل براي دريافت مابقي مطالباتش منتظر خواهد ماند و بنا به درخواست باشگاه پرسپوليس پرونده شکايتش را به کميته انضباطي فيفا ارجاع نميدهد.
وينگادا در ديدار با نماينده مدير عامل باشگاه پرسپوليس گفت: بنده از طريق بخش انگليسي سايت باشگاه پرسپوليس و همچنين ساير رسانهها بعضا اخبار اين باشگاه پرطرفدار را پيگيري کرده و هرگز روزهايي که در پرسپوليس مربيگري ميکردم را فراموش نميکنم. مطلع هستم که مدير عامل جديد باشگاه پرسپوليس توانسته با احداث دانشگاه و آکادمي فوتبال کارهاي مهمي براي آينده پرسپوليس انجام دهد. اين اتفاقات بسيار خوب و مفيد خواهد بود و من اميدوارم پرسپوليس بتواند با قهرماني در جام حذفي، هواداران خود را شاد کند.
وي افزوده است: بنده نيز قطعا به توافقاتي که قبلا با باشگاه پرسپوليس داشتهام پايبند خواهم بود و تا پايان ماه آپريل هيچ اقدامي نخواهم کرد و بنابه درخواست باشگاه پرسپوليس در اين باره با کميته انضباطي فيفا نيز مکاتبهاي نخواهم داشت. من ميدانم که آقاي رويانيان تلاشهاي زيادي براي موفقيت پرسپوليس داشته و اميدوارم که تيم پرسپوليس قهرمان جام حذفي شود.
وينگادا خاطرنشان کرده است: اينکه آقاي رويانيان مجبور است در اين شرايط بدهيهاي مالي گذشته را پرداخت کند قطعا براي ايشان سخت خواهد بود اما بنده از توجه ايشان به همه امور تيم و باشگاه و همچنين از رويکردي که نسبت به اين پرونده داشتهاند تشکر ميکنم.

همچنين نماينده باشگاه پرسپوليس روز سهشنبه بازديدي از امکانات باشگاه بيرامار پرتغال خواهد داشت و درباره نحوه همکاريهاي دو باشگاه پرسپوليس و بيرامار مذاکراتي با مديران اين باشگاه پرتغالي انجام ميدهد.