رئيس باشگاه گالاتاسراي در نظر دارد در صورتي که تيمش بتواند رئال مادريد را در مرحله يکچهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا حذف کند، مبلغ 25 هزار يورو به هريک از بازيکنانش پاداش دهد.

به نقل از اونال آيسال، رئيس باشگاه گالاتاسراي ترکيه در نظر دارد در صورتي که تيمش بتواند رئال مادريد را در مرحله يکچهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا حذف کند و به دور بعد راه يابد، مبلغ 25 هزار يورو به قرارداد هر يک از بازيکنان اضافه کند.

به گزارش فارس،انگيزه در تيم استانبولي بسيار زياد است و با وجود اينکه بازيکنان به اندازه کافي براي رقابت با رئال مادريد باانگيزه هستند، رئيس باشگاه هم در قالب افزايش دستمزد به آنها انگيزه ميدهد.

آيسال شيفته انگيزه دادن به بازيکنانش در آستانه بازيهاي بزرگ است. فلسفه وي اين است که اگر باشگاه در وضعيت و منابع مالياش پيشرفتي داشته باشد، بازيکنان بايد آن را در مبلغ دستمزد خود ببينند. وي پيش از اين در ساير بازيهاي حساس سوپرليگ ترکيه مبالغي را براي شکست حريفان به بازيکنان پاداش داده است.

صعود به دور بعدي ليگ قهرمانان باعث افزايش بودجه باشگاه خواهد شد. يوفا يک ميليون يورو براي پيروزي و 500 هزار يورو براي تساوي پرداخت خواهد کرد. تيمي که بتواند به نيمهنهايي برسد، مبلغ 4.9 ميليون يورو دريافت خواهد کرد. رئيس باشگاه گالاتاسراي با آگاهي از چنين مبالغي به خوبي ميداند که حذف رئال مادريد بيش از پرداخت 25 هزار يورو به هر يک از بازيکنان سود دارد.

سياست پاداشدهي براي سفيدپوشان مادريد متفاوت است. رئال مادريد تنها در صورت قهرماني در مسابقات به بازيکنانش پاداش ميدهد. اگر بازيکنان بتوانند دهمين قهرماني را براي باشگاه به ارمغان بياورند، هر يک مبلغ 500 هزار يورو پاداش دريافت خواهند کرد.