عضو کميته فني فدراسيون ووشو، از برگزاري مرحله نخست اردوي آمادگي تيمملي ووشو بزرگسالان ايران در تهران خبر داد.

رامين موحدنيا با اشاره به اينکه اردوي آمادگي تيمملي ووشو بزرگسالان ايران از 17 فروردينماه امسال در دو بخش آقايان و بانوان به ميزباني تهران به انجام خواهد رسيد، افزود: اردوهاي مذکور تا نيمه دوم خردادماه امسال ادامه خواهد داشت تا ورزشکاران حاضر در اين اردو محک جدي براي حضور در مرحله بعدي اردوها بخورند.

به گزارش ايسنا،وي با تأکيد بر اينکه ووشو ايران در سالجاري چندين رويداد مهم جهاني، آسيايي و بينالمللي را پيش رو دارد، تصريح کرد: اولين رويداد مهم سالجاري، مسابقات کشورهاي اسلامي است که در همين راستا تيمملي ووشو بزرگسالان ايران اردوي خود را از 17 فروردينماه در آکادمي ووشو تهران آغاز خواهد کرد که از استان زنجان نيز دو سانداکار به نامهاي علي بختياري و محسن محمدسيفي در اوزان منهاي 56 و 65 کيلوگرم به عنوان نفرات اعزامي به اين رقابتها هستند.

موحدنيا با يادآوري اينکه رشته ووشو براي اولينبار است که به مسابقات کشورهاي اسلامي ورود پيدا کرده است، اظهار کرد: در اين دوره از رقابتها شاهد حضور 15 ورزشکار از ايران در دو بخش تالو و ساندا خواهيم بود که در بخش ساندا علاوه بر دو ورزشکار اعزامي به اين رقابتها، دو ووشوکار از مازندران و يک ورزشکار نيز از کرمان راهي اين مسابقات خواهند شد.

سرمربي تيم ووشو جوانان ايران با بيان اينکه علاوه بر مسابقات کشورهاي اسلامي، رقابتهايي از قبيل مسابقات آسيايي و جهاني و دو رويداد مهم ديگر در روسيه و کلمبيا را نيز پيش رو داريم، خاطرنشان کرد: اميدواريم سال 92 همانند سالهاي گذشته سال پرباري براي ووشو ايران باشد که شاخصترين عملکرد ووشو ايران در رقابتها انتخابي بازيهاي آسيايي اينچئون کرهجنوبي، نمود پيدا خواهد کرد.