تيمهاي ملي کاراته مردان و زنان ايران قرار بود به مسابقات کاراتهوان روسيه اعزام شوند که اين سفر لغو شد.

مسابقات کاراتهوان سن پترزبورگ روسيه قرار است 25 فروردينماه در روسيه برگزار شود که فدراسيون کاراته ايران قصد داشت تيمهاي ملي مردان و زنان بزرگسال ايراني را به اين مسابقات اعزام کند اما اين اعزام لغو شد.

سرپرست فدراسيون کاراته از گرفتن اسپانسر براي تقبل هزينههاي اين اعزام خبر داده بود اما براساس خواسته کادر فني تيمهاي مردان و زنان اين سفر لغو شد.

تيمهاي ملي مردان و زنان ايران خود را براي حضور در بازيهاي همبستگي کشورهاي اسلامي آماده ميکنند.

تيم ملي کاراته مردان ايران حدود چهار ماه است که به هيچ مسابقه برونمرزي اعزام نشده است. آخرين اعزام اين تيم مربوط به مسابقات قهرماني جهان در فرانسه (آذرماه 91) است.

شرايط اعزام نشدن تيم ملي بانوان به مسابقات برونمرزي بدتر است چرا که اين تيم آخرينبار در مسابقات کاراته وان ترکيه که شهريورماه 91 برگزار شد شرکت داشت و از آن به بعد به هيچ مسابقه برونمرزي اعزام نشده است.