حميدرضا صمدزاده ميگويد، وضعيت باشگاه مهرام براي حضور در رقابتهاي بسکتبال باشگاههاي غرب آسيا تا هفدهم فروردين مشخص خواهد شد.

به گزارش ايسنا،کنفدراسيون بسکتبال غرب آسيا تا بيستودوم فروردين به دو باشگاه ايراني فرصت داده تا فهرست 24 نفري بازيکنان خود را براي حضور در رقابتهاي باشگاههاي اين منطقه به مسوولان مسابقات ارسال کنند.

مهرام، نايب قهرمان ليگ برتر بسکتبال ايران نيز يکي از دو نماينده ايران در اين رقابتهاست که به عنوان مدافع عنوان قهرماني بايد در دهوک عراق به مصاف حريفان خود برود.

حميدرضا صمدزاده، سرپرست تيم بسکتبال مهرام درباره وضعيت اين تيم اظهار کرد: فکر ميکردم تا هفدهم فرصت داريم اما زماني که نامه کنفدراسيون غرب آسيا را ديديم، متوجه شديم تا بيستودوم فروردين زمان داريم. بايد جلسه هيات رييسه باشگاه برگزار و براي اين رقابتها تصميمگيري شود. هم اکنون شرايط مهرام مشخص نيست. قرارداد بازيکنان و مربي به پايان رسيده و بايد تصميمگيري شود.

سرپرست مهرام در پاسخ به اين سوال که آيا قرارداد بازيکنان ايراني نيز به پايان رسيده است، تصريح کرد: خير. بازيکنان ايراني با باشگاه قرارداد دارند اما قرارداد بازيکنان خارجي و مربي تمام شده است. اگر بخواهيم در اين رقابتها شرکت کنيم، بايد وضعيت مربي و بازيکن خارجي مشخص باشد. مدافع عنوان قهرماني هستيم و اگر بخواهيم در اين رقابت ها شرکت کنيم بايد شايسته نام مهرام عازم عراق شويم.

صمدزاده در پاسخ به اين سوال که وضعيت تيم چه زماني مشخص خواهد شد، توضيح داد: تا 22 فروردين بايد فهرست 24 نفري تيم را به کنفدراسيون غرب آسيا ارسال کنيم. هماکنون نيز که تعطيلات است. انشاالله شنبه جلسهاي را با اعضاي هيات مديره باشگاه خواهيم داشت تا درباره وضعيت تيم، بازيکنان خارجي، مربي و در کل بودجه مورد نظر صحبت و تصميمگيري کنيم. مطمئنا حضور در عراق و شرکت در رقابتهاي بينالمللي به بودجه و برنامهريزي نياز دارد که در اين جلسه همه چيز مشخص خواهد شد. تا هفدهم فروردين همه چيز روشن خواهد شد که آيا مهرام در اين رقابت ها شرکت ميکند يا نه.

مهرام مدافع عنوان قهرماني باشگاههاي غربآسياست و در ايران نيز پس از پنج سال قهرماني برابر پتروشيمي تن به شکست داد و نايب قهرمان شد.