مرجع خبري رئال مادريد : گالاتاسرای خسته شد و ناکام ماند . کاری هم از دستش بر نمی آمد . رئال از همه نظر به آنها سر بود ، به خصوص در فاز موتور بازیسازی ، جایی که ژابی و اوزیل توانسته بودند که اشنایدر ، فلیپه ملو و آلتین توپ را قورت بدهند . بازیکن هلندی کاملا متلاشی شده بود . اوزیل با 81 درصد پاس موفق و ژابی با 73 درصد نبض بازی را بدست داشتند. بازیکن آلمانی در موقع تعویضش مورد تشویق قرار گرفت و بازیکن ژابی خودش را سه کارته کرد تا به نیمه نهایی برسد .
گالاتاسرای هیچ راهکاری نداشت تا جلوی ژابی آلونسو را بگیرد . او 6 توپربایی کرد و در 88 صحنه حضور داشت . اوزیل نیز با پاس گل اول توانایی هایش را در دقیقه 9 نشان داد . پاسی که داد تماشایی بود . ژابی هم یک پاس گل عالی به هیگوائین داد .