مرجع خبري رئال مادريد : سایت روزنامه مارکا به بازیکنان رئال پس از پیروزی مقابل گالاتاسرای نمره داد .
دیگو لوپز 7 : کاری که باید می کرد را کرد . شوت پای چپ ابوئه را گرفت . کلا کار سختی نداشت .
اسین 7 : در خدمت بابا مورینیوی خود بود . سانتر خوبی روی گل بنزما داشت و وظیفه اش را انجام داد .
واران 9 : هر روز بهتر از دیروز . یک بازی منسجم داشت و حریفان را تحت سلطه خود در اورد . باور نکردنی است که فقط 19 سال دارد .
سرجیو راموس 6 : دروگبا اذیتش کرد و نزدیک بود که روی بوراک پنالتی کند . به عمد و به خواست مربی کارت زرد گرفت .
کوئنت رائو 6 : کمی افت کرده بود . کارش را انجام داد اما با چنین بازیهایی جایگاهش تثبیت شده نخواهد بود .
ژابی 7 : رئال بدون او عوض می شود . روی گل سوم او توپ را ارسال کرد . باعث کارت زرد هم شد .
خدیرا 7 : کلا کار خودش را کرد . وظیفه اش را درست انجام داد و در میانه زمین دونده بود .
دی ماریا 6 : از جناح خودش تلاش کرد . بهترین بازیش را نداشت اما پر تلاش بود .
اوزیل 7 : شروع خوبی داشت اما به مرور افت کرد . به هر صورت خیلی خوب نبود اما خوب بود .
کریستیانو 8 : همیشه کارش را می کند . همیشه برای خط دفاع تیم ترکیه ای یک تهدید بود .
بنزما 7 : روی صحنه گل اول نقش داشت و گل دوم را هم زد . در بهترین شبش نبود اما دارد بهتر می شود .
هیگوائین 7 : جای بنزما را گرفت و اولین گل فصلش را در چمپیونزلیگ به ثمر رساند .
مودریچ 5 : ده دقیقه به جای اوزیل به زمین آمد که یک کارت زرد احمقانه گرفت .
په په 5 : پنج دقیقه فقط بازی کرد که خیلی کم بود . آخرین تعویض تیم بود .