مرجع خبري رئال مادريد : مایکل اسین سورپرایز بزرگ ترکیب رئال در مقابل گالاتاسرای بود . خوزه مورینیو تصمیم گرفت که در مقابل تیم ترکیه ای ، آربلوا را پس از بازیهای ضعیفش روی نیمکت بنشاند و به بازیکن غنایی فرصت بدهد .
مورینیو بدین ترتیب آربلوا را تنبیه کرد و به او نشان داد که قرار نیست که جایگاهش در ترکیب تثبیت شده باشد . بدین ترتیب اسین در پست غیر معمولش یعنی دفاع راست بازی کرد و با پاس گلی که داد ، نشان داد که می تواند رقیبی جدی برای بازیکن سالامانکایی در این پست باشد .