برنامه "زمين ورزش"از شنبه شب به تهيه کنندگي رضا جاوداني روي آنتن شبکه ورزش سيما مي رود.

زمين ورزش عنوان برنامه اي است که از شنبه هر شب به استثنا جمعه شب ها از شبکه ورزش روي آنتن مي رود.

به گزارش اوج نيوز، اين برنامه از ساعت 20 به مدت سه ساعت پخش مي شود و به بررسي ورزش ايران و جهان مي پردازد.

رضا جاوداني،تهيه کننده برنامه در اين باره اظهار داشت:سعي مي کنيم در اين برنامه به بررسي و کنکاش اتفاقات روز حول ورزش کشور و جهان بپردازيم و تقريبا همه فدراسيون ها را پوشش دهيم.

وي در پاسخ به اين پرسش که مشي اين برنامه چه خواهد بود و آيا قصد دارد در گفت و گو ها ،بحث هاي چالشي را در نظر بگيرد يا نه گفت:بايد ابتدا مفهوم چالش را بررسي کنيم.ما در اين برنامه سعي مي کنيم علاوه بر ديدن نيمه پر خالي،نيمه پر آن را هم ببينيم و اين دو را در کنار هم مورد ارزيابي قرار بدهيم.به هر حال مسول،پاسخگوست و بايد از ديد به مساله نگاه کنيم.نقص را بگوييم و در کنارش خوبي ها را هم بيان کنيم.

جاوداني درباره مجريان برنامه توضيح داد:در اين زمينه هنوز در حال بررسي هستيم و سعي مي کنيم با استفاده مناسب از نيروهاي شبکه ورزش گزينه هايمان را انتخاب کنيم.

وثوق احمدي در اين برنامه رضا جاوداني را در تهيه برنامه همراهي خواهد کرد.