مديرعامل پرسپوليس در پايان تمرين امروز سرخپوشان در گيلان در جلسهاي با بازيکنان به صحبت پرداخت.

به گزارش فارس، پرسپوليس و داماش گيلان فردا از ساعت 17:00 در مرحله نيمهنهايي جام حذفي به مصاف يکديگر ميروند.

* پرسپوليس عصر امروز در ورزشگاه عضدي رشت تمرين کرد، در تمرين امروز سرخپوشان بينظميهاي زيادي مشاهده ميشد. هنگامي که بازيکنان قصد رفتن به هتل را داشتند تعداد زيادي از تماشاگران داماشي مشغول تشويق تيم خود شدند که مسئولان پرسپوليس از مسئولان نيروي انتظامي درخواست کردند امنيت تيم و ورزشگاه را به شکل دقيقتري زير نظر بگيرند. بازيکنان پرسپوليس با اسکورت حدود 10 ماشين پليس و بسته شدن خيابانهاي اطراف ورزشگاه عضدي به هتل رفتند.

* در اطراف هتل از حضور افراد متفرقه جلوگيري ميشود.

* در پايان تمرين انصاريفرد 10 دقيقه بيشتر از سايرين کار کرد، او مشغول زدن ضربات پنالتي بود.

* در پايان تمرين محمد رويانيان در جلسهاي که حدود 20 دقيقه به طول انجاميد با بازيکنان به صحبت پرداخت.

* رويانيان امشب به تهران بازميگردد.

* مديرعامل پرسپوليس در حاشيه تمرين پرسپوليس دقايقي مشغول دويدن و پيادهروي شد.

* مديريت هتل کادوس پرسپوليسيها را تهديد کرد تا در صورت فيلمبرداري از هتل توسط خبرنگاران مجبور است همکاري خود را با پرسپوليس قطع کند. اين صحبتها در حالي مطرح مي شود که مسئولان هتل پول قرارداد خود را به صورت کامل از پيش دريافت کردهاند.

* سعيد راد بازيگر سينما که در رشت حضور دارد دقايقي با گلمحمدي به صحبت پرداخت.

* به هواداران اجازه داده نميشود تا در هتل با بازيکنان عکس يادگاري بيندازند.

* به دليل شلوغي مقابل هتل عدهاي از بازيکنان پرسپوليس از پلههاي اضطراري به اتاقهاي خود رفتند.

* مدير رسانهاي پرسپوليس به تعدادي از خبرنگاران گيلاني که در پشت دربهاي تمرين حضور داشتند، معترض شد. حميد عباسي با استناد بر اينکه تمرين پرسپوليس امروز پشت درهاي بسته برگزار ميشود و نبايد خبرنگاران گيلاني از اتفاقات تمرين عکسبرداري کنند از آنها خواهش ميکرد اين کار را انجام ندهند. در اين ميان يکي از خبرنگاران گيلاني برخورد بسيار بدي با مدير رسانهاي پرسپوليس انجام داد و با سر دادن فريادهاي بلند به نوعي جو را بر هم زد که مسئولان هيئت فوتبال گيلان او را از اين منطقه دور کردند.

* خبرنگاران گيلاني حاضر در تمرين دائم اعلام ميکردند که روزنامهها و خبرگزاريها در تهران به دنبال قهرماني پرسپوليس هستند و دائما از اين تيم حمايت ميکنند.